Quy định về ưu đãi, hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

 

Theo đó, các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn sẽ được hưởng một số ưu đãi và hỗ trợ đầu tư bổ sung của Nhà nước về đất đai, đào tạo nhân lực, phát triển thị trường, hỗ trợ dịch vụ tư vấn, áp dụng khoa học công nghệ và hỗ trợ về cước phí vận tải. Cụ thể, nhà đầu tư có dự án nông nghiệp đặc biệt ưu đãi đầu tư, nếu được Nhà nước giao đất thì được miễn tiền sử dụng đất phải nộp ngân sách nhà nước đối với dự án đầu tư đó; nếu thuê đất của Nhà nước thì được miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước kể từ ngày xây dựng hoàn thành đưa dự án vào hoạt động…

Bên cạnh đó, doanh nghiệp còn được hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực, phát triển thị trường như ngân sách nhà nước hỗ trợ từ 50 – 100% kinh phí đào tạo nghề trong nước; 50 – 70% chi phí quảng cáo doanh nghiệp và sản phẩm trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp đầu tư…

Theo Chinhphu.vn