Quy hoạch phát triển ngành ô tô Việt Nam đến năm 2010
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Công văn nêu rõ, Bộ Công Thương thường xuyên theo dõi, kiểm tra tình hình đầu tư, lắp ráp, sản xuất ô tô và phụ tùng ô tô của các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế theo chiến lược, quy hoạch đã được phê duyệt; phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu hoàn thiện cơ chế, chính sách về khuyến khích đầu tư sản xuất ô tô và phụ tùng ô tô hợp lý, phù hợp với các cam kết hội nhập của Việt Nam, góp phần bình ổn thị trường ô tô trong nước.

Bộ Khoa học – Công nghệ phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng, ban hành tiêu chuẩn kỹ thuật, chất lượng ô tô, phụ tùng ô tô đối với các loại xe lưu hành trong nước; kiểm tra, giám sát việc chuyển giao tiếp nhận công nghệ của các doanh nghiệp lắp ráp, sản xuất ô tô cũng như sản xuất phụ tùng, đảm bảo công nghệ được chuyển giao là công nghệ tiên tiến.

Nguồn: Báo Thương mại