Quý I/2009, kim ngạch nhập khẩu hàng hoá từ Brazil đạt 64,29 triệu USD
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Trong quý I/2009, mặt hàng được nhập khẩu nhiều nhất từ thị trường Brazil là nguyên phụ liệu, dệt, may, da giày đạt trị giá 12.485.197 USD; tiếp đến là mặt hàng linh kiện, phụ tùng ôtô đạt trị giá 5.079.550 USD.

Một số mặt hàng có kim ngạch nhập khẩu trong quý I/2009 giảm so với cùng kỳ năm ngoái. Cụ thể: mặt hàng nguyên phụ liệu thuốc lá đạt trị giá 1.995.324 USD, giảm 71,3%; bông các loại đạt 2.710.606 USD, giảm 26,8%; sắt thép các loại đạt 224.329 USD, giảm 86,5% so với quý I/2008.

Mặt hàng có kim ngạch nhập khẩu tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái là chất dẻo nguyên liệu, đạt trị giá 1.612.674 USD, tăng hơn 3 lần so với cùng kỳ năm 2008. 

Số liệu nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam từ Brazil quý I/2009:

Mặt hàng

ĐVT Lượng

Trị giá

      64.297.425
Hàng rau quả USD   339.816
Nguyên phụ liệu thuốc lá USD   1.995.324
Hoá chất USD   189.198
Chất dẻo nguyên liệu Tấn 1.719 1.612.674
Gỗ và sp gỗ USD   4.657.967
Bông các loại Tấn 1.847 2.710.606
Nguyên phụ liệu, dệt may, da giày USD   12.485.197
Sắt thép các loại Tấn 137 224.329
Kim loại thường khác Tấn 203 624.598

Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác

USD   961.797
Linh kiện, phụ tùng ôtô USD   5.079.550

Theo InfoTV