Rà soát việc quản lý các dự án ODA trên địa bàn TP HCM
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Công văn cũng yêu cầu các chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án ODA khẩn trương rà soát về công tác tổ chức đấu thầu của các dự án cũng như công tác đàm phán, ký kết… để không xảy ra tiêu cực. Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm trước UBND TP nếu xảy ra tiêu cực, tham nhũng.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án ODA thực hiện định kỳ công tác giám sát đánh giá đầu tư và tổng hợp đánh giá về tình hình triển khai dự án, công tác đấu thầu, công tác quản lý hợp đồng, tiến độ giải ngân dự án. 

Ngoài ra, UBND TP cũng giao Sở Nội vụ tổ chức đoàn kiểm tra liên ngành về tình hình hoạt động các tổ chức Hội, Quỹ trên địa bàn TP.

Theo Diễn đàn Doanh nghiệp