Rút một số dự án ra khỏi Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2012
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường cho biết, quá trình soạn thảo dự án Luật Đầu tư công, mua sắm công gặp nhiều khó khăn do có sự khác biệt lớn giữa lĩnh vực đầu tư công và lĩnh vực mua sắm công.

Theo đó, việc ghép dự án Luật Đầu tư công và dự án Luật Mua sắm công với nhau chỉ là ghép một cách cơ học, khó có thể lồng nội dung vào nhau để tạo thành một luật thống nhất cả phạm vi điều chỉnh và bố cục; việc soạn thảo nghị định hướng dẫn sau này cũng sẽ gặp khó khăn vì phạm vi cần quy định chi tiết thi hành rất rộng. Vì vậy Chính phủ đề nghị UBTVQH, QH cho phép tách nội dung đầu tư công để xây dựng Luật Đầu tư công; tách nội dung mua sắm công để xây dựng Luật Đấu thầu (sửa đổi).

Việc đổi tên luật cũng nhằm khắc phục cách hiểu khác cho rằng, Luật Mua sắm công được xây dựng để điều chỉnh các hoạt động mua sắm sử dụng vốn chi thường xuyên. Tuy nhiên, đa số các ý kiến của các thành viên UBTVQH cho rằng, do chưa được QH cho ý kiến tách các vấn đề này ra từ Luật Đầu tư công, Mua sắm công hiện có nên chưa thể trình QH thông qua nội dung hình thành và sửa đổi hai bộ luật này trong kỳ họp tới. Các thành viên nhất trí sẽ trình QH nội dung cho phép tách bộ luật này để hình thành Luật Đầu tư công.

Thẩm tra Tờ trình của Chính phủ, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Phan Trung Lý cho rằng, từ nay đến ngày khai mạc kỳ họp thứ 4 (tháng 10-2012) còn rất ít thời gian, trong khi đó, dự án Luật Đầu tư công, mua sắm công cũng chưa được trình UBTVQH cho ý kiến và trình Ủy ban Kinh tế để thẩm tra. Do đó, Ủy ban Pháp luật đề nghị Chính phủ tiếp tục chuẩn bị dự án này.

Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng đồng ý đưa Luật Đầu tư công, mua sắm công ra khỏi chương trình năm 2012. Còn việc có tách thành hai luật không thì sẽ xem xét sau.

UBTVQH cũng đã quyết định rút dự án Luật Việc làm và dự án Luật Hộ tịch ra khỏi Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2012.

Tiếp đó, Chính phủ cũng đã đề nghị UBTVQH cho phép bổ sung dự án Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ vào Chương trình chính thức năm 2012. Uỷ ban Pháp luật QH cũng tán thành với đề nghị của Chính phủ và cho rằng khi triển khai thực hiện pháp lệnh đã có những vấn đề bất cập cần phải được sửa đổi kịp thời để đáp ứng yêu cầu của thực tiễn.

Nội dung này cũng được UBTVQH nhất trí trình lên QH tại phiên tới.

Quốc Huy
 Nguồn: Báo điện tử Công lý