Săn được “cá voi”, doanh thu và lợi nhuận FPT tiếp tục tăng trưởng 2 con số
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Kết thúc quý I/2021, FPT ghi nhận tăng trưởng lợi nhuận cao, 29% tại hai Khối kinh doanh chủ lực là công nghệ và viễn thông. Lĩnh vực giáo dục cũng đạt mức tăng trưởng cao về doanh thu, 57%.

FPT Tower – trụ sở mới của FPT

FPT vừa chính thức công bố, quý I năm 2021, doanh thu và lợi nhuận trước thuế của Tập đoàn lần lượt đạt 7.586 tỷ đồng và 1.397 tỷ đồng, tăng trưởng 14,4% và 22,3%, tương đương 102% và 105% kế hoạch năm.

Cùng với đó, lợi nhuận sau thuế tăng trưởng 22,8%, đạt 103% kế hoạch, và lãi cơ bản trên cổ phiếu tăng trưởng 20,8%, đạt 104% kế hoạch.

Như vậy là tiếp tục đà tăng trưởng mạnh của năm 2020, cả doanh thu và lợi nhuận của FPT đều tăng trưởng hai con số. Có kết quả này là nhờ vào hai hướng đi trọng tâm là đẩy mạnh bán hàng và tập trung vào các mảng kinh doanh có biên lợi nhuận cao.  

Trong số các lĩnh vực kinh doanh của FPT, khối công nghệ tiếp tục đạt kết quả ấn tượng, với doanh số ký mới khối công nghệ tăng cao nhất trong 4 quý gần đây.

Cụ thể, với tốc độ tăng trưởng lợi nhuận trước thuế cao nhất trong các khối kinh doanh, khối Công nghệ đóng góp 40% vào tổng lợi nhuận trước thuế và 55% vào tổng doanh thu của toàn Tập đoàn.

Doanh số ký mới của khối Công nghệ đạt 5.834 tỷ đồng, mức cao nhất trong 4 quý gần đây và tăng trưởng 46,3% so với cùng kỳ. Điều này phản ánh nhu cầu đầu tư công nghệ đang tăng mạnh tại cả thị trường trong nước và nước ngoài, nền tảng thúc đẩy tăng trưởng doanh thu của FPT trong các quý tới. 

Trong khi đó, với định hướng tập trung chuyển đổi số cho khối khách hàng Chính phủ và các doanh nghiệp lớn, đồng thời chú trọng phát triển các giải pháp, nền tảng Made by FPT, lĩnh vực Dịch vụ công nghệ thông tin cho thị trường trong nước của FPT ghi nhận kết quả tăng trưởng cao cả về doanh thu và lợi nhuận trước thuế, đạt lần lượt 986 tỷ đồng, tăng 40,1% và 59 tỷ đồng, tăng 1.828,7% so với cùng kỳ. 

Tại thị trường nước ngoài, doanh thu lĩnh vực Dịch vụ công nghệ thông tin ghi nhận 3.169 tỷ đồng doanh thu, tăng trưởng 9,6% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế của lĩnh vực dịch vụ này đạt 495 tỷ đồng, tăng trưởng 16,4% so với quý I/2020, thời điểm thị trường quốc tế chưa bị ảnh hưởng bởi Covid-19.

Với chiến lược “săn cá voi” (tập trung vào nhóm các doanh nghiệp lớn và các hợp đồng có giá trị cao), FPT đã ký kết thành công 4 hợp đồng lớn với doanh số trên 5 triệu USD/hợp đồng trong quý I/2021.

Nhờ vậy, doanh thu ký mới của thị trường nước ngoài tăng trưởng 43%, đạt 4.489 tỷ đồng, là cơ sở đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận trong các quý còn lại của 2021. 

Trong khi đó, khối Viễn thông ghi nhận 2.925 tỷ đồng doanh thu, tăng 9,6%, và 576 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 29% so với cùng kỳ.

Trong đó, lĩnh vực Dịch vụ Viễn thông đạt 524 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng trưởng 30,7% nhờ cải thiện biên lợi nhuận trước thuế của mảng Dịch vụ Băng thông rộng cũng như lợi nhuận mới từ mảng dịch vụ truyền hình trả tiền.

Còn doanh thu lĩnh vực Giáo dục đạt 698 tỷ đồng, tăng trưởng 57% so với cùng kỳ.