Sản xuất và tiêu thụ xi măng tăng mạnh
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Theo Tổng công ty công nghiệp xi măng Việt Nam, ước lượng sản xuất, tiêu thụ của toàn ngành xi măng tháng 3/2014 tăng so với tháng 2/2014 do đã bắt đầu vào mùa xây dựng.

Theo đó, tổng sản lượng sản xuất trong tháng 3 ước đạt khoảng 5,19 triệu tấn, tăng khoảng 2,03 triệu tấn (tăng 63,7%); tổng sản lượng tiêu thụ ước đạt khoảng 4,68 triệu tấn, tăng khoảng 1,92 triệu tấn (tăng 69,5%) so với tháng trước.

Quý I/2014: Sản lượng sản xuất xi măng toàn ngành ước đạt khoảng 11,58 triệu tấn, tăng khoảng 1,04 triệu tấn (tăng 9,8%); sản lượng tiêu thụ ước đạt 10,23 triệu tấn, tăng khoảng 0,65 triệu tấn (tăng 6,7%) so với cùng kỳ năm 2013.

Diễn biến giá xi măng:

Tháng 3/2014: Theo báo cáo của Tổng công ty công nghiệp xi măng Việt Nam (TCTCNXM) và khảo sát thị trường, giá xuất khẩu xi măng là 54,5 – 56,5 USD/tấn, clinker là 38,5 – 40 USD/tấn. Tại các nhà máy của Tổng công ty, giá bán xi măng ổn định so với tháng 02/2014. Cụ thể sản lượng sản xuất, tiêu thụ và giá bán của các Công ty sản xuất xi măng như sau: (ĐVT: đồng/tấn)

Đơn vị

Chủng loại Xi măng (bao)

Sản lượng sản xuất (tấn)

Sản lượng tiêu thụ (tấn)

Giá bán

Toàn TCT

1.750.000

1.650.000

Hoàng Thạch

PCB30

280.000

270.000

1.220.000

Hải Phòng

PCB30

120.000

120.000

1.220.000

Bút Sơn

PCB30

200.000

210.000

1.220.000

Bỉm Sơn

PCB30

365.000

350.000

1.220.000

Tam Điệp

PCB40

160.000

65.000

1.120.000

Hoàng Mai

PCB40

160.000

165.000

1.200.000

Hải Vân

PCB40

70.000

70.000

1.350.000

Hà Tiên 1

PCB40

395.000

400.000

1.655.000

(Giá giao trên phương tiện bên mua tại nhà máy và đã có thuế VAT)

Giá bán lẻ trên thị trường: Theo báo cáo của sở Tài chính các tỉnh, thành phố, giá bán lẻ xi măng ổn định so với tháng 02/2014; tại các tỉnh miền Bắc, miền Trung mức giá phổ biến từ 1.050.000 -1.500.000 đồng/tấn; tại các tỉnh miền Nam phổ biến từ 1.460.000 -1.800.000 đồng/tấn.

3 tháng đầu năm 2014, giá xi măng tại các nhà máy nhìn chung không biến động lớn. Từ 01/01/2014 đến nay, giá tại một số nhà máy thuộc TCTCNXM được điều chỉnh giảm từ 30.000-40.000 đồng/tấn, riêng xi măng Tam Điệp giảm 140.000 đồng/tấn (giá đã có thuế GTGT). Thống kê giá xi măng trong thời gian qua cụ thể như sau:     (ĐVT: đồng/tấn)

Tên đơn vị

Chủng loại xi măng

Giá bán (đồng/tấn)

Từ 01/3/2013

Từ 10/9/2013

Tháng 3/2014

T3/2014 so với T3/2013

HoàngThạch

PCB30 bao

1.180.000

1.270.000

1.220.000

+40.000

Hải Phòng

PCB30 bao

1.170.000

1.250.000

1.220.000

+50.000

Bút Sơn

PCB30 bao

1.180.000

1.260.000

1.220.000

+40.000

Bỉm Sơn

PCB30 bao

1.180.000

1.260.000

1.220.000

+40.000

Tam Điệp

PCB 40bao

1.180.000

1.260.000

1.120.000

-60.000

Hoàng Mai

PCB40 bao

1.180.000

1.230.000

1.200.000

+20.000

Hải Vân

PCB40 bao

1.300.000

1.380.000

1.350.000

+45.000

Hà Tiên 1

PCB40 bao

1.555.000

1.655.000

1.655.000

+100.000

(Giá giao trên phương tiện bên mua tại nhà máy và đã có thuế VAT)

Dự báo: Tháng 4/2014, giá bán xi măng tại các Công ty sản xuất xi măng thuộc TCTCNXM dự kiến sẽ duy trì ổn định./.

(Nguồn: Cục Quản lý giá, Bộ Tài chính)