Sẽ có chương trình hành động tổng thể về chống chuyển giá
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.


Cụ thể, từ năm 2012, Bộ Tài chính phải hoàn thiện hành lang pháp lý, đưa ra hướng dẫn cụ thể về kiểm soát chống chuyển giá. Bộ này cũng phải chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng và đẩy mạnh các chương trình hợp tác quốc tế về tăng cường năng lực quản lý, kiểm soát chống chuyển giá.

Đối với các địa phương, Phó thủ tướng yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát việc tuân thủ pháp luật của các doanh nghiệp, qua đó phát hiện và đấu tranh có hiệu quả với hiện tượng chuyển giá, song phải hạn chế tối đa những ảnh hưởng tiêu cực đến việc thu hút đầu tư nước ngoài.

Tuy nhiên, văn bản cũng nhấn mạnh rằng để công tác đấu tranh chống chuyển giá ngày càng có hiệu quả, cần phải “nghiêm túc xem xét, đánh giá đúng tính chất của vấn đề để từ đó đề ra các giải pháp thích hợp, với quan điểm tiếp cận và lộ trình phù hợp nhưng hạn chế đến mức thấp nhất khả năng gây ảnh hưởng tiêu cực đến việc thu hút đầu tư cũng như môi trường đầu tư nói chung”.
 
Theo kế hoạch của Tổng cục Thuế, trong năm 2012 sẽ tập trung thanh tra, kiểm tra khoảng 7.742 doanh nghiệp, trong đó, tập trung vào các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bất động sản, điện lực, dầu khí, khoáng sản, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp kinh doanh lỗ, doanh nghiệp có có số nợ thuế lớn, doanh nghiệp nhiều năm chưa được thanh tra, kiểm tra…

Tổng cục Thuế cũng vừa có công văn gửi cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc giao nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp năm 2012. Đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư lớn trên địa bàn, cục thuế báo cáo UBND tỉnh, thành phố về kế hoạch thanh tra, nhiệm vụ kiểm tra thuế của cục và đề nghị UBND tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vị có liên quan phối hợp thực hiện.

Tuần trước, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng đã có phiên họp đặc biệt về chủ đề chống chuyển giá trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Nguồn: Thời báo Kinh tế Việt Nam