Sẽ nâng tầm nhiều thủ tục hành chính tại các Thông tư
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Trong thời gian qua, việc hoàn thiện các quy định pháp lý đối với thủ tục XNK của Bộ Tài chính – Tổng cục Hải quan như Luật Hải quan, Luật Quản lý thuế, Luật Sửa đổi, bổ sung các quy định về thuế, Nghị định số 08/2015/NĐ-CP, Thông tư số 38/2015/TT-BTC… đã được các DN, hiệp hội DN đánh giá cao.

Việc áp dụng, triển khai đồng bộ Hệ thống thông quan hàng hóa tự động VNACCS/VCIS cùng với những giải pháp hiện đại hóa hải quan, công tác quản lý rủi ro, công tác quản lý thuế đã thật sự giảm thời gian làm thủ tục hải quan, tiết kiệm thời gian thông quan, giải phóng hàng, chi phí cho doanh nghiệp.

Cơ quan Hải quan cũng là một trong những cơ quan quản lý nhà nước thường xuyên tổ chức các hội nghị tham vấn với DN; tiếp thu, lắng nghe ý kiến của DN và kịp thời hoàn thiện, bổ sung các quy định cho phù hợp với hoạt động thực tiễn của DN. 

Tuy nhiên, cơ quan Hải quan cũng nhìn nhận vẫn có những nội dung thủ tục còn chưa rõ, gây ra nhiều cách hiểu và cách thực thi khác nhau tại mỗi đơn vị hải quan. Còn có hiện tượng yêu cầu DN xuất trình giấy tờ, chứng từ nằm ngoài hồ sơ hải quan; việc triển khai các biện pháp quản lý DN theo hướng dẫn của Tổng cục Hải quan còn chậm… Những bất cập, vướng mắc có thể xuất phát từ việc cơ sở hạ tầng, hệ thống chưa theo kịp yêu cầu đổi mới của Luật; có thể đến từ trình độ của người khai hải quan cũng như của một bộ phận công chức hải quan đang thực thi nhiệm vụ. 

Để khắc phục những bất cập về thủ tục cũng như đáp ứng yêu cầu mới trong việc ban hành văn bản pháp luật, hiện tại Tổng cục Hải quan đang xây dựng nội dung dự thảo nghị định thay thế Nghị định 08/2015/NĐ-CP.

Theo ban soạn thảo, thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, dự thảo nghị định sẽ kế thừa các nội dung thủ tục đang được quy định ở một số văn bản như: kế thừa các nội dụng quy định về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan đối với hàng hóa XK, NK hiện đang được quy định tại Nghị định 08/2015/NĐ-CP; kế thừa các nội dung quy định về tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, tiêu hủy, chuyển nhượng đối với xe ô tô, xe hai bánh gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam tại Quyết định 53/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; kế thừa các nội dung quy định về định mức hành lý, tài sản di chuyển, quà biếu, quà tặng, hàng mẫu được miễn thuế, xét miễn thuế, không chịu thuế tại Quyết định 31/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Bên cạnh đó, những thủ tục hành chính tại một số thông tư sẽ được nâng tầm tại nghị định mới. Đây là những nội dung quy định về thủ tục hành chính để thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan đối với hàng hóa XK, NK, quá cảnh; phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh hiện đang quy định tại các Thông tư của Bộ Tài chính lên nghị định thay thế Nghị định 08/2015/NĐ-CP để đảm bảo tính thống nhất, xuyên suốt và logic khi quy định về thủ tục hành chính thực hiện đối với một lô hàng XK, NK. 

Dự kiến sẽ nâng tầm thủ tục hành chính tại một loạt các thông tư sau: Thông tư 14/2015/TT-BTC hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa XK, NK. Thông tư 38/2015/TT-BTC quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế XK, thuế NK và quản lý thuế đối với hàng hóa XK, NK. Thông tư 39/2015/TT-BTC quy định về trị giá hải quan đối với hàng hóa XK, NK;

Thông tư 42/2015/TT-BTC quy định về thủ tục hải quan đối với phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh. Thông tư 72/2015/TT-BTC quy định áp dụng chế độ ưu tiên trong việc thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa XK, NK của DN. Thông tư 19/2014/TT-BTC thủ tục tạm NK, tái XK, tiêu hủy, chuyển nhượng xe ô tô, xe hai bánh gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam. Thông tư 143/2015/TT-BTC thủ tục hải quan và quản lý xe ô tô, xe gắn máy của các đối tượng được phép NK, tạm NK không nhằm mục đích thương mại. 

Bên cạnh đó, dự thảo nghị định thay thế Nghị định 08/2015/NĐ-CP cũng bao gồm các nội dung hướng dẫn Luật Thuế XK, thuế NK năm 2016 đối với những quy định liên quan trực tiếp đến các thủ tục hành chính để thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa XK, NK, quá cảnh; phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh.

Đặc biệt, nghị định thay thế Nghị định 08/2015/NĐ-CP sẽ xử lý các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện Luật Hải quan 2014, Nghị định 08/2015/NĐ-CP và các thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan đối với hàng hóa XK, NK, quá cảnh; phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh phù hợp với thực tiễn và mục tiêu nhiệm vụ của Nghị quyết 19/2016/NQ-CP. 

Nguồn: Báo Hải quan điện tử