Sẽ tăng lương tối thiểu lên 540.000/tháng từ 1/1/2008
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Trong năm 2007, kinh tế nước ta đạt mức tăng trưởng cao nhất trong vòng 10 năm qua (8,5%), các mục tiêu và nhiệm vụ do Quốc hội đề ra đã và đang được thực hiện khá thuận lợi, hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu cả về kinh tế, xã hội và môi trường đều đạt và vượt kế hoạch.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thừa nhận những yếu kém của nền kinh tế và những khuyết điểm trong công tác điều hành:

Thứ nhất, năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của sản phẩm và của cả nền kinh tế còn thấp, hiệu quả đầu tư kém, chi phí sản xuất cao, cơ cấu kinh tế chuyển dịch còn chậm.

Thứ hai, một số cân đối vĩ mô chưa thật vững chắc. Bội chi ngân sách nhà nước tuy vẫn trong giới hạn cho phép, nhưng tỷ lệ này còn khá cao và đã kéo dài trong nhiều năm, chưa có chiều hướng cải thiện. Tình trạng trốn thuế, lậu thuế, chi tiêu ngân sách sai quy định chưa được ngăn chặn có hiệu quả. Công tác phân tích, dự báo và giám sát hoạt động của thị trường tài chính chưa đáp ứng kịp yêu cầu. Kim ngạch xuất khẩu tuy vượt kế hoạch nhưng tăng thấp hơn năm 2006, giá tiêu dùng 9 tháng đầu năm tăng 7,32% .

Thứ ba, chưa tận dụng được thật tốt cơ hội mới để huy động và sử dụng có hiệu quả cao các nguồn vốn đầu tư. Đầu tư của khu vực dân doanh và đầu tư trực tiếp của nước ngoài có thể còn thu hút được nhiều hơn, vốn ODA giải ngân còn chậm…

Thủ tướng cho rằng, nhiều vấn đề xã hội bức xúc khắc phục còn chậm, công tác đào tạo nhân lực chưa đáp ứng kịp nhu cầu của xã hội, quản lý vệ sinh, an toàn thực phẩm còn nhiều yếu kém… Chưa chủ động làm tốt công tác vận động sinh đẻ có kế hoạch nên có thể không hoàn thành kế hoạch giảm tỷ lệ sinh.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng nêu rõ, công tác bảo đảm an toàn lao động còn nhiều yếu kém. “Vụ tai nạn nghiêm trọng tại công trình xây dựng cầu Cần Thơ, trước hết là sự yếu kém của công tác quản lý Nhà nước trong xây dựng công trình và bảo đảm an toàn lao động”.

Sau khi nói đến vấn đề bức xúc của toàn xã hội: tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông, Thủ tướng cho hay: “Đời sống của một bộ phận nông dân, đặc biệt là đồng bào ở vùng núi cao, vùng sâu, vùng biên giới, hải đảo còn rất nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số cao gấp 4 lần tỷ lệ hộ nghèo chung của cả nước. Mức vay vốn tín dụng ưu đãi của Nhà nước còn thấp và thời gian vay còn ngắn, cùng với nhiều hạn chế yếu kém khác nên người nghèo chưa thoát nghèo một cách bền vững”.

“Những yếu kém và khuyết điểm trong năm 2007 cho thấy sự phát triển của đất nước vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, chưa tranh thủ được tốt nhất những cơ hội và thuận lợi mới. Chưa bảo đảm hài hòa giữa phát triển kinh tế với giải quyết các vấn đề văn hoá, xã hội và môi trường; tốc độ tăng trưởng cao chưa đi liền với cải thiện nhanh về chất lượng; môi trường đầu tư và kinh doanh, nhất là thể chế kinh tế, thủ tục hành chính, kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội và nguồn nhân lực đang là những khâu còn nhiều yếu kém, bất cập làm hạn chế sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước”. Thủ tướng nói.

Về những nhiệm vụ và giải pháp lớn phát triển kinh tế, xã hội năm 2008, Thủ tướng đưa ra các chỉ tiêu phấn đấu: Tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng 8,5 – 9,0% so với năm nay, tỷ trọng nông lâm ngư nghiệp trong GDP giảm từ 20% xuống còn 19,3%, công nghiệp và xây dựng tăng từ 41,8% lên 42,2%; dịch vụ tăng từ 38,2% lên 38,5%, tổng kim ngạch xuất khẩu 57,6 – 58,6 tỷ USD, tăng 20 – 22%, tổng thu ngân sách 321,4 nghìn tỷ đồng, tăng 11,5% so với ước thực hiện năm nay, chỉ số giá tiêu dùng thấp hơn tốc độ tăng trưởng kinh tế. Năm 2008, Chính phủ đề ra mục tiêu tuyển mới đại học, cao đẳng tăng 13%, cao đẳng nghề và trung cấp nghề tăng 18%. Về dân số, phấn đấu duy trì mức giảm tỷ lệ sinh năm 2008 là 0,3‰, với số dân 86,3 triệu người. Tạo việc làm cho khoảng 1,7 triệu lượt người lao động, trong đó xuất khẩu lao động 8,5 vạn người. Giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống 11 – 12%.

Giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng xuống dưới 22%. Số giường bệnh trên 1 vạn dân: 25,7 giường. Nâng diện tích nhà ở lên 12 m2 sàn/người. Cung cấp nước sạch cho 75% dân số nông thôn và cho 85% dân số đô thị.

Để đạt được các mục tiêu trên, Thủ tướng đã trình bày một số giải pháp chủ yếu. Trong đó, phải kể đến cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật về kinh tế thị trường, ban hành các chính sách khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư nhiều hơn vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn…

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết, sẽ tiếp tục cải cách mạnh các thủ tục hành chính, đẩy mạnh đổi mới doanh nghiệp nhà nước, tạo mọi thuận lợi để thu hút mạnh đầu tư trực tiếp nước ngoài, nâng cao hiệu quả quản lý nguồn vốn ODA; tiếp tục thực hiện chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp đồng thời với việc quản lý chặt quỹ đất sản xuất lương thực để bảo đảm an ninh lương thực lâu dài. Đồng thời với việc miễn thủy lợi phí cho nông dân, tiếp tục rà soát lại các khoản đóng góp của dân, bãi bỏ các quy định thu không còn phù hợp và các quy định thu trái pháp luật.

Một giải pháp quan trọng khác được Chính phủ đề ra là tạo bước phát triển vượt bậc của khu vực dịch vụ, bảo đảm tốc độ tăng trưởng dịch vụ cao hơn mức tăng trưởng chung của nền kinh tế, tổ chức thực hiện đồng bộ chiến lược phát triển kinh tế biển, đổi mới cơ chế quản lý khoa học và chuyển giao công nghệ, gắn phát triển khoa học công nghệ với sản xuất kinh doanh.

Chính sách tiền tệ, tỷ giá hối đoái sẽ được điều hành linh hoạt theo nguyên tắc thị trường, tự do hóa lãi suất và mở rộng công cụ thanh toán không dùng tiền mặt, kiểm soát các luồng tiền tệ để chủ động thực hiện các giải pháp điều hoà tổng lượng tiền trong lưu thông. Thực hiện kiểm soát giá đối với những hàng hoá thiết yếu theo nguyên tắc thị trường, không để xảy ra đầu cơ và các đột biến về giá.

Năm 2008, sẽ tập trung chỉ đạo thực hiện đúng tiến độ các công trình trọng điểm quốc gia, tạo đột phá về nâng cao chất lượng và hiệu quả của đào tạo nhân lực, tăng đầu tư của ngân sách nhà nước cho các lĩnh vực văn hoá, xã hội, giáo dục, y tế, xóa đói giảm nghèo. Các cơ sở giáo dục đào tạo và khám chữa bệnh công lập được tự chủ hạch toán thu – chi từ nguồn ngân sách nhà nước

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết, sẽ tiếp tục cải cách chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội. Từ ngày 1/1/ 2008, mức lương tối thiểu sẽ tăng từ 450.000 đồng lên 540.000 đồng/tháng.

Theo Bộ Lao động – Thương binh và xã hội