Sẽ thành lập bộ phận pháp chế tại các cục thuế
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Theo đánh giá của Tổng cục Thuế, hiện công tác hỗ trợ tố tụng tại Tòa án cũng gặp không ít khó khăn do tính chất phức tạp của các vụ án, trong khi đó công chức thuế tham gia công tác hỗ trợ án còn ít về số lượng và gặp khó khăn trong khi tìm hiểu, nắm bắt nội dung của hồ sơ.

Mặt khác, công tác giải đáp vướng mắc của người nộp thuế về chính sách, thủ tục thuế hoặc giải đáp vướng mắc của cơ quan Thuế cấp trên với cơ quan Thuế cấp dưới còn chưa kịp thời, tỷ lệ văn bản tồn đọng chưa trả lời theo thời hạn quy định còn cao.

Mặc dù thời gian qua, ngành Thuế thường xuyên rà soát, cập nhật những cơ chế, chính sách không còn phù hợp để trình các cấp có thẩm quyền bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung kịp thời, trong đó đặc biệt lưu ý đối với nguồn thu từ đất đai, tài nguyên khoáng sản. Hướng dẫn đầy đủ, kịp thời các chính sách ưu đãi thuế được Quốc hội thông qua. Thường xuyên theo dõi, đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, đặc biệt những ngành không tiêu thụ được sản phẩm, tồn kho lớn như sản xuất vật liệu xây dựng, than, ô tô, bất động sản, nông lâm thủy hải sản, cơ khí… để có những kiến nghị về cơ chế, chính sách phù hợp hỗ trợ kịp thời, góp phần khai thác tăng thu NSNN.

Từ đầu năm 2012, ngành Thuế đã triển khai nghiên cứu, chỉ đạo và xây dựng, sửa đổi, bổ sung một cách tổng thể các quy trình quản lý thuế như: Đề án kế toán thuế nội địa; Trung tâm hỗ trợ người nộp thuế; Trung tâm dữ liệu xác thực hoá đơn; Sửa đổi quy trình thanh tra, kiểm tra; Quy trình tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế; Quy trình quản lý hộ kinh doanh cá thể, sổ tay nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra nội bộ ngành Thuế…

Toàn ngành đã chủ trì dự thảo, trình Quốc hội cho ý kiến thảo luận về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá XIII (hiện nay đang hoàn thiện để tiến tới trình Quốc hội cho ý kiến thông qua tại kỳ họp thứ 4, tháng 11-2012); Tham gia phối hợp với các đơn vị liên quan thuộc Bộ Tài chính soạn thảo: Luật sửa đổi, bổ sung Luật Thuế Thu nhập cá nhân, Luật Phí, lệ phí; Đánh giá kết quả 3 năm triển khai thực hiện Luật Thuế GTGT, Luật Thuế Thu nhập DN làm cơ sở để sửa đổi, bổ sung 2 Luật này; Hoàn thành trình Bộ ban hành 5 Thông tư hướng dẫn thực hiện chính sách pháp luật thuế.

Hiện nay, Tổng cục Thuế đang dự thảo, lấy ý kiến các bộ, ngành liên quan, tổng hợp, hoàn thiện và trình Bộ ban hành các văn bản hướng dẫn về: Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 75/2002/NĐ-CP về mức thuế môn bài;  Thông tư hướng dẫn kế toán nghiệp vụ quản lý thuế nội địa…

T.Hằng
Nguồn: Báo Hải quan Online