Sẽ tính tới khả năng giảm hoặc miễn thuế cho doanh nghiệp vừa và nhỏ
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Thưa Bộ trưởng, ông có thể phân tích kỹ hơn những cơ sở để Chính phủ đưa ra các mức điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng của năm nay và năm 2009?

Hiện nay tình hình thế giới đang khó khăn, chúng ta bị tác động trên một số lĩnh vực như: xuất khẩu, vấn đề thu hút vốn đầu tư cả trực tiếp lẫn gián tiếp, rồi thị trường tài chính của chúng ta cũng chịu những ảnh hưởng nhất định…

Từ đó xem xét lại tình hình kinh tế – xã hội của năm 2008 và 2009, Chính phủ thấy rằng năm 2008, nhiều khả năng chúng ta sẽ thực hiện được mục tiêu như đã báo cáo với Quốc hội là từ 6,5 đến 7% và Bộ Kế hoạch – Đầu tư đã có báo cáo với Chính phủ con số cụ thể là tăng trưởng khoảng mức 6,7%.

Về chỉ số giá, chúng ta đã kiềm chế lạm phát thành công và đến tháng 10 chỉ số giá là âm và nếu tính cả 10 tháng chỉ số giá là 21,64%. Mục tiêu kiềm chế lạm phát đã bắt đầu thành công.

Ở đây thấy ngay một dấu hiệu là chỉ số giá giảm đồng thời một số khó khăn của doanh nghiệp nhỏ và vừa đã bị tác động do thị trường bị thu hẹp. Nhưng bên cạnh đó có một số ý kiến đánh giá là có khả năng giảm phát.

Quan điểm của Chính phủ sau khi phân tích là chưa giảm phát bởi nếu giảm phát phải dựa trên nhiều yếu tố. Thứ nhất là chỉ số giá; thứ hai là tốc độ tăng trưởng; thứ ba là sức mua của dân.

Nhưng về chỉ số giá mà nói thì mới có tháng 10 là giảm nhưng cũng mới chỉ giảm ở 3 mặt hàng là lương thực- thực phẩm, phương tiện đi lại và vật liệu xây dựng. Còn các loại giá khác thì có tăng chút ít. Vì thế chúng ta chưa đủ điều kiện để nói là giảm phát.

Tuy nhiên, những biểu hiện tăng chậm lại của nền kinh tế và suy giảm là có mầm mống cho nên Chính phủ đã đưa ra các biện pháp để xử lý cho năm 2009.

Từ đó Chính phủ đã xem xét lại khả năng tăng trưởng kinh tế của năm 2009 và trước đây Chính phủ trình Quốc hội 3 phương án: Phương án 1 khoảng 7%; phương án 2 nếu tốt hơn là 7,5%; phương án 3 nếu xấu đi là khoảng 6,5% .

Sau khi phân tích tình hình, Chính phủ đã trình Quốc hội phương án tăng trưởng kinh tế là khoảng 6,5%.

Như vậy trong đánh giá nhận định của Chính phủ đã có sự thay đổi, có phải chúng ta đang chuẩn bị đối mặt với giảm phát, thưa Bộ trưởng?

Đúng vậy, chúng ta đã có những thay đổi trong đánh giá nhận định. Trước đây chúng ta đánh giá yếu tố lạm phát là yếu tố hàng đầu tác động lớn tới nền kinh tế trong năm 2008 và 2009, thì bây giờ chúng ta thấy rằng khả năng giảm phát của nền kinh tế thế giới cũng đang tác động đến chúng ta và do vậy phải điều chỉnh lại.

Chúng ta vẫn sẽ tiếp tục các chính sách kìm chế lạm phát nhưng đặc biệt chú ý tới việc phòng ngừa khả năng giảm phát của nền kinh tế.

Trong các phiên thảo luận, các đại biểu có đề cập nhiều đến vấn đề giảm phát. Theo Bộ trưởng, đâu là những biện pháp cần thiết để ngăn ngừa giảm phát của nền kinh tế?

Chúng ta phải kích thích sản xuất trong nước hướng vào mở rộng thị trường xuất khẩu.

Bên cạnh mở thị trường mới để xuất khẩu, chúng ta phải chú trọng tới chất lượng; đồng thời tìm mọi biện pháp để hỗ trợ doanh nghiệp chẳng hạn như vấn đề giảm lãi suất.

Ngay ngày 4/11, ngân hàng đã thực hiện ý kiến của Chính phủ bắt đầu hạ lãi suất cơ bản; tiếp theo đó lãi suất cho vay, lãi suất huy động cũng sẽ giảm.

Một vấn đề nữa là đó là trong trường hợp khó khăn của doanh nghiệp nhỏ và vừa ngày càng lớn thì sẽ tính đến khả năng trình với Quốc hội để giảm hay miễn thuế cho một số đối tượng.

PV: Xin cảm ơn Bộ trưởng!

Nguồn: VOV News