Siết chặt hoạt động cung ứng dịch vụ ngoại hối của các tổ chức tín dụng
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Đó chính là nội dung cơ bản của Thông tư số 03/2008/TT-NHNN do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành.

Ngoài ra, theo Thông tư này, cán bộ quản lý, giám sát giao dịch không được trực tiếp thực hiện giao dịch.

Điều kiện cung ứng dịch vụ ngoại hối trên thị trường quốc tế còn chặt chẽ hơn so với thị trường trong nước, như: Điều kiện về hệ thống kiểm tra, kiểm soát nội bộ, trích lập dự phòng rủi ro, kinh doanh có lãi,….

Thông tư cũng quy định cụ thể về tính minh bạch của sản phẩm do TCTD cung ứng. Cụ thể, các TCTD phải cung cấp đầy đủ cho khách hàng những thông tin về sản phẩm dịch vụ ngoại hối, đặc biệt là những rủi ro có thể phát sinh, tránh hiện tượng TCTD chỉ thông tin về những lợi ích của sản phẩm, gây ra sự hiểu nhầm là sản phẩm dịch vụ đó không có rủi ro.

Một điểm mới nữa của Thông tư, các TCTD phải xây dựng quy định về phân cấp ủy quyền trong nội bộ hệ thống nhằm đảm bảo an toàn cho hoạt động cung ứng dịch vụ ngoại hối.

Các TCTD đã được cấp Giấy phép hoạt động ngoại hối trước ngày Thông tư này có hiệu lực phải đề nghị Ngân hàng Nhà nước chuyển đổi từ Giấy phép hoạt động ngoại hối sang Giấy xác nhận đủ điều kiện, Giấy xác nhận đăng ký hoạt động cung ứng dịch vụ ngoại hối. Thời hạn để các TCTD chuyển đổi là 12 tháng kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực.

Click vào đây để tải toàn văn  Thông tư số 03/2008/TT-NHNN
Nguồn: Cổng thông tin điện tử Chính phủ