Sở Giáo dục Đào tạo TP.HCM kêu khó trong quản lý trường “Tây”
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Khó khăn bởi chưa có quy đinh, hướng dẫn rõ về việc giảng dạy và hoạt động của các trường sau khi chuyển nhượng giữa nhà đầu tư nước ngoài và Việt Nam.

Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM vừa có báo cáo về toàn bộ các trường quốc tế dạy chương trình nước ngoài trên địa bàn Thành phố theo chỉ đạo của UBND TP.HCM, khi vụ học phí trường quốc tế lùm xùm gây xôn xao dư luận.

Theo đó, Sở này vận dụng Khoản 1 Điều 2 Nghị định 86/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục nêu rõ “Cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài là cơ sở giáo dục do tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài bỏ vốn đầu tư, hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam, được phép sử dụng con dấu và tài khoản riêng” để khẳng định, toàn TP.HCM có 37 trường nhưng không phải là trường quốc tế.

Một vụ phản đối học phí của phụ huynh
Một vụ phản đối học phí của phụ huynh

Từ đó Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM phân 37 trường nêu trên thành 3 loại hình trường gồm: 27 trường giáo dục mầm non và phổ thông có 100% vốn đầu tư nước ngoài được cấp phép hoạt động; 6 trường Việt Nam thực hiện chương trình tích hợp đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt; 4 trường Việt Nam có dạy trương trình nước ngoài được Bộ Giáo dục và Đào tạo chấp thuận về mặt nguyên tắc, thực hiên thí điểm các chương trình nước ngoài cho một bộ phận học sinh là người Việt Nam có nhu cầu.

Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM cho hay, gặp khó khăn trong quản lý các trường này bởi chưa có quy đinh, hướng dẫn rõ về việc giảng dạy và hoạt động của các trường sau khi chuyển nhượng giữa nhà đầu tư nước ngoài và Việt Nam. Trong khi đó có trường hợp khi thành lập trường có vốn đầu tư nước ngoài, giảng dạy trương trình nước ngoài nhưng sau thời gian hoạt động thì chuyển nhượng toàn bộ vốn cho người Việt hoặc ngược lại trường có vốn Việt Nam thì chuyển cho nhà đầu tư nước ngoài.

Khó nữa là chưa có hướng dẫn về tiêu chuẩn của vị trí Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng, trưởng các khoa, phòng ban của trường có vốn đầu tư nước ngoài…