Sớm hoàn thiện Dự thảo Nghị định đấu giá quyền khai thác khoáng sản
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Dự thảo Nghị định quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản gồm 3 chương và 26 điều. Đây là  bước cụ thể hóa Luật Khoáng sản đã được Quốc hội khóa XII thông qua ngày 17/11/2010.

Theo Dự thảo, Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản sẽ quyết định xác định giá  khởi điểm trên cơ sở tính toán  đặc điểm của từng mỏ. Các tổ chức đấu giá chuyên nghiệp sẽ tổ chức đấu giá.

Tiền trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản được sử dụng cho thăm dò khoáng sản.

Dự thảo sẽ được các cơ quan liên quan tiếp tục hiệu chỉnh và trình Chính phủ trong tháng này.

Phát biểu tại cuộc họp Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải  yêu cầu, quan điểm xây dựng chính sách là tạo cơ chế minh bạch, công khai, bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp của các bên tham gia; tạo điều kiện thuận lợi để phát triển ngành khoáng sản nói chung; bảo đảm hoạt động khai thác khoáng sản của các tổ chức, cá nhân trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản phải gắn với mục tiêu đáp ứng nhu cầu sử dụng khoáng sản trong nước, tăng cường chế biến sâu sau khai thác, hạn chế và đi đến không xuất khẩu khoáng sản dưới dạng nguyên liệu thô.

Quỳnh Hoa
Nguồn: Cổng thông tin điện tử Chính phủ