Tạm dừng phát hành trái phiếu quốc tế
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Tuy nhiên, hoạt động này đang phải tạm dừng trong năm nay.

Tháng 6/2007, Bộ Tài chính đã kiến nghị Chính phủ thông qua Nghị quyết phát hành 1 tỷ USD trái phiếu ra thị trường vốn quốc tế với thời hạn từ 15 đến 20 năm cho Tập đoàn Dầu khí, Tổng công ty Hàng hải, Tổng công ty Sông Đà và Tổng công ty lắp máy (Lilama) vay lại để đầu tư các dự án. Tuy nhiên, đến thời điểm này vẫn chưa có doanh nghiệp nào tiếp tục thực hiện được hoạt động này.

Tại diễn đàn trực tuyến với các nhà đầu tư quốc tế ngày 19/6 vừa qua, trước câu hỏi về khả năng huy động vốn quốc tế trong năm 2008, Bộ trưởng Tài chính Vũ Văn Ninh nêu rõ: “Chủ trương phát hành trái phiếu ra nước ngoài nhằm hai mục tiêu.

Một là, tạo ra hình ảnh của Việt Nam trên thị trường vốn quốc tế, huy động thêm nguồn lực để phát triển vốn trong nước, trong điều kiện doanh nghiệp chưa trực tiếp tham gia được thị trường vốn quốc tế.

Hai là, giúp doanh nghiệp làm quen và tiến tới tự huy động được vốn quốc tế.

Tuy nhiên, trước mắt việc huy động vốn phải tạm dừng, khi điều kiện thuận lợi sẽ tiếp tục triển khai. Ngoài ra, Bộ trưởng Bộ Tài chính Vũ Văn Ninh cũng cho biết thêm, việc huy động trái phiếu chính phủ nhằm đảm bảo mục tiêu kinh tế, năm nay Chính phủ đã quyết định giảm 25% đầu tư từ nguồn vốn trái phiếu cổ phiếu.

Bộ trưởng cũng nhận định lãi suất trái phiếu Chính phủ chưa được hấp dẫn trong bối cảnh lãi suất ngân hàng tăng cao, vì vậy, sắp tới vấn đề lãi suất sẽ được xem xét để có thể huy động vốn tốt hơn cho nền kinh tế.

Nguồn: Thời báo Kinh tế Việt Nam