Tăng thuế một số loại ô tô nhập khẩu từ Nhật Bản, Úc, New Zealand
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Trong đó, Bộ Tài chính tăng thuế suất thuế nhập khẩu (NK) ưu đãi đặc biệt của một số mặt hàng thuộc nhóm 8702, 8703, 8704, 8708, 8716 quy định tại Biểu Thuế NK ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện ASEAN- Nhật Bản giai đoạn 2012-2015 (AJCEP) ban hành kèm theo Thông tư số 20/2012/TT-BTC; Biểu Thuế NK ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Đối tác kinh tế Việt Nam- Nhật Bản giai đoạn 2012-2015 (VJEPA) ban hành kèm theo Thông tư số 21/2012/TT-BTC; Biểu Thuế NK ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Khu vực thương mại tự do ASEAN-Úc-New Zealand giai đoạn 2012-2014 (AANZFTA) ban hành kèm theo Thông tư số 44/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Mức tăng cao nhất ở một số mặt hàng thuộc mã 8703 như các loại xe cứu thương, xe ô tô có nội thất được thiết kế như căn hộ, xe bốn bánh chủ động,… Thuế NK các mặt hàng này được điều chỉnh thành 78% ở cả 3 Biểu thuế thay vì 4-5%.

 Kế đó là một số mặt hàng thuộc mã 8702 như xe ô tô (bao gồm cả xe limousine kéo dài nhưng không bao gồm xe khách, xe buýt, mini buýt hoặc xe van); xe buýt, mini buýt có tổng trọng lượng có tải tối đa từ 6 tấn nhưng không quá 18 tấn…tăng từ 5% lên 70% tại cả 3 Biểu thuế.

 Ngoài ra, mức thuế suất của một số bộ phận và phụ kiện của xe có động cơ thuộc các nhóm 8701 đến 8705 (mã hàng 8708), các loại xe khác (mã hàng 8716) cũng được điều chỉnh tăng so với Biểu thuế được ban hành hồi đầu năm 2012.

 Các mức thuế suất này sẽ chính thức được áp dụng từ ngày 7/5/2012.Nguồn: Báo Hải quan điện tử