Tăng thuế suất thuế nhập khẩu xăng lên 4%
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Cùng với đó, thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi mặt hàng diesel tăng từ 2% lên 3%; mặt hàng dầu hỏa và mazut tăng từ 3% lên 5%. Các mặt hàng khác giữ nguyên theo quy định hiện hành.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Thông tư số 72/2012/TT-BTC ngày 10-5-2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Nguồn: Báo Hà Nội mới điện tử