Tăng thuế thu nhập doanh nghiệp: KCN, KCX kêu cứu???
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Tuần qua, lãnh đạo các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao (gọi chung là KCN, KCX) trong cả nước bất ngờ và lo lắng khi nhận được thông báo của cơ quan thuế yêu cầu kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển quyền sử dụng đất và chuyển quyền thuê đất kỳ thuế năm 2007. Nếu làm đúng yêu cầu này, các khu trên sẽ phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tăng gần gấp đôi, gấp ba. Lãnh đạo các KCN, KCX đã gửi đơn kiến nghị Thủ tướng và bộ trưởng Bộ Tài chính đề nghị bãi bỏ văn bản yêu cầu tăng thuế bất hợp lý trên.

Ra quyết định để sửa thông tư

Trước đây, theo điểm 8 Mục III Phần C Thông tư 134 năm 2007 của Bộ Tài chính (hướng dẫn Nghị định 24 năm 2007 về thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp), khu chế xuất và khu công nghệ cao chỉ phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 10% ưu đãi ghi trong giấy phép đầu tư, khu công nghiệp phải nộp thuế mức 15%. Ông Young Yun Ti – Tổng Giám đốc KCX Tân Thuận (TP.HCM) cho biết ngày 8-1-2008, thừa lệnh bộ trưởng, vụ trưởng Vụ Chính sách thuế (Bộ Tài chính) cũng có công văn hướng dẫn Cục Thuế hoạt động kinh doanh phát triển hạ tầng KCN, KCX là hoạt động cho thuê lại đất đã phát triển hạ tầng. Kết cầu hạ tầng và quyền thuê đất toàn bộ KCN, KCX vẫn thuộc về doanh nghiệp kinh doanh phát triển hạ tầng khu. Doanh nghiệp thuê lại đất trong khu sẽ phải trả lại quyền thuê đất theo quy định trong hợp đồng thuê. Vì vậy, hoạt động kinh doanh phát triển hạ tầng KCN, KCX không phải là hoạt động chuyển quyền thuê đất nên không thuộc diện chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất.

Thế nhưng ngày 19-6-2008, Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn có Công văn 7074/BTC-TCT hướng dẫn doanh nghiệp kinh doanh phát triển hạ tầng có cho thuê đất, cơ sở hạ tầng trên đất trong đó có hoạt động chuyển quyền thuê đất phát sinh thu nhập thì thu nhập này phải chịu thuế thu nhập từ chuyển quyền thuê đất. Điều lạ là Công văn 7074 lại căn cứ Nghị định 164 năm 2003 và Thông tư 128 năm 2003 đã bị thay thế bởi Nghị định 24 và Thông tư 134 năm 2007. Ngày 1-8-2008, Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn lại ra tiếp Quyết định 62 bãi bỏ điểm 8 Mục III Phần C Thông tư 134. Quyết định 62 ghi rõ là áp dụng cho kỳ tính thuế năm 2007. Ông Young Yun Ti cho biết Quyết định 62 đã tạo ra cú “sốc” lớn, gây hoang mang cho các chủ đầu tư KCN, KCX.

Không thể tính thuế đối với nhà đầu tư hạ tầng khu chế xuất tương tự các doanh nghiệp kinh doanh, cho thuê đất. Trong ảnh: Xây dựng cơ sở hạ tầng một khu công nghiệp. Ảnh minh họa: HTD

Cho thuê cơ sở hạ tầng khác cho thuê đất “thô”

Theo ông Bùi Đình Chiên – Phó Tổng Giám đốc VID Group (Hà Nội) bản chất hoạt động của chủ đầu tư các KCN, KCX là cho thuê cơ sở hạ tầng, không phải hoạt động chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền cho thuê đất. Hầu hết chủ đầu tư KCN, KCX đều được UBND cấp tỉnh áp dụng hình thức cho thuê đất của nhà nước và trả tiền thuê hàng năm. Theo quy định, các chủ đầu tư KCN, KCX không có quyền chuyển quyền sử dụng đất. Mặt khác, chủ đầu KCN, KCX không có hoạt động chuyển quyền thuê đất. Khi ký hợp đồng thuê đất với nhà nước và trả tiền thuê đất hàng năm trong suốt thời gian thuê, chủ đầu tư KCN, KCX không ký hợp đồng chuyển quyền thuê đất, chuyển quyền và nghĩa vụ của người thuê đất cho bất kỳ doanh nghiệp nào trong KCN, KCX.

Tương tự, ông Nguyễn Văn Bé – Phó Tổng Giám đốc KCX Tân Thuận khẳng định KCX Tân Thuận không phải đối tượng nộp thuế theo Quyết định 62. Ông Bé phân tích theo hợp đồng cho thuê đất của KCX Tân Thuận với các nhà đầu tư, chỉ sử dụng đất này để xây dựng nhà xưởng, nhà kho, nơi bốc dỡ, đóng gói hàng hóa… chứ không được dùng vào bất kỳ mục đích nào khác.

Ông Bé nói: “Chúng tôi chỉ cho nhà đầu tư thuê đất đã có cơ sở hạ tầng. Tiền thuê đất được ghi vào doanh thu và chịu thuế thu nhập doanh nghiệp 10% theo quy định tại Điều 7 giấy phép đầu tư của KCX Tân Thuận. Vì thuê đất dài hạn 40-50 năm, các nhà đầu tư trong KCX Tân Thuận được UBND TP cấp giấy quyền sử dụng đất theo thời hạn họ thuê đất chứ không phải chúng tôi chuyển quyền thuê đất cho họ. Ngoài khoản thu đó, chúng tôi không có khoản thu nhập nào khác phát sinh trong thủ tục cho thuê đất dài hạn đó. Nếu tính thuế chuyển quyền thuê đất đối với chủ đầu tư KCX tương tự các doanh nghiệp kinh doanh, cho thuê đất “thô” khác thì quá vô lý!”.

Nguồn: Báo Pháp luật TP HCM