Tạo động lực và quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trong giai đoạn mới 
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.
Vượt lên những tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19, năm 2020, Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội đã điều chỉnh phương thức hoạt động, bảo đảm hoàn thành toàn bộ chương trình nghị sự được đặt ra từ trước khi xảy ra dịch. Thành công lớn đó có vai trò hết sức quan trọng của Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội. Khẳng định, Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội đã hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY CƠ QUAN VĂN PHÒNG QUỐC HỘI NGUYỄN ĐỨC THỤ cũng nhấn mạnh, những kết quả đạt được sẽ tạo động lực và quyết tâm để Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên chủ động tham gia, tham mưu, nghiên cứu, tổng hợp và tổ chức phục vụ thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội trong giai đoạn mới.

Linh hoạt, sáng tạo và trách nhiệm

– Xin ông cho biết những kết quả nổi bật của Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội trong một năm đặc biệt như “năm Covid 2020”?

– Trước tác động của đại dịch Covid-19, Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội (VPQH) đã chủ động phối hợp với Đảng đoàn Quốc hội, lãnh đạo VPQH lãnh đạo, chỉ đạo toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ cơ quan đoàn kết, thống nhất, đề cao trách nhiệm, đổi mới phương thức hoạt động, nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, triển khai hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

<img alt="" src="” width=”850px” />
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; các Phó Chủ tịch Quốc hội với Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội nhiệm kỳ 2020 – 2025
Ảnh: Quang Khánh

Trong đó, tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên trực tiếp tham gia, tham mưu, nghiên cứu, tổ chức phục vụ Quốc hội trong hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước; chủ động, sáng tạo trong việc tham gia, tham mưu, phục vụ Kỳ họp thứ Chín, Kỳ họp thứ Mười của Quốc hội theo hình thức trực tuyến kết hợp với tập trung. Lần đầu tiên trong lịch sử, Quốc hội ứng dụng công nghệ thông tin để họp Quốc hội trực tuyến từ Nhà Quốc hội đến 63 Đoàn Đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, nhưng Đảng ủy cơ quan VPQH đã chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức liên quan tổ chức thành công các đợt họp trực tuyến, bảo đảm không bị gián đoạn, tăng số lượng đại biểu Quốc hội phát biểu.

Tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên tham mưu, nghiên cứu, phục vụ thành công 11 phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách. Tham mưu, phục vụ Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội phát huy tối đa công nghệ thông tin trong việc tổ chức các phiên họp, đổi mới phương thức hoạt động để bảo đảm tiến độ, chất lượng công việc.

Lãnh đạo cán bộ, đảng viên tham gia, tham mưu, phục vụ Đoàn giám sát của Quốc hội về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em” và Đoàn giám sát của UBTVQH về “Việc thực hiện các Hiệp định thương mại tự do (FTA) mà Việt Nam là thành viên”; tham mưu, phục vụ Quốc hội giám sát, chất vấn toàn diện việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn trong nhiệm kỳ Khóa XIV và một số nghị quyết trong nhiệm kỳ Khóa XIII; đồng thời, tham mưu cho Quốc hội ban hành Nghị quyết về chất vấn để làm cơ sở cho Quốc hội Khóa XV giám sát.

Tác động của đại dịch Covid-19 khiến các hoạt động đối ngoại của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội không được tiến hành như thông lệ. Do đó, Ban Thường vụ Đảng ủy đã phối hợp với lãnh đạo VPQH chủ động điều chỉnh phương thức phù hợp trong triển khai Chương trình hoạt động đối ngoại của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, bảo đảm chất lượng, hiệu quả và đáp ứng yêu cầu về phòng, chống dịch Covid-19. Trong đó, nổi bật là đã chỉ đạo các đơn vị chức năng, đảng viên tham mưu, phục vụ Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch AIPA 41 Nguyễn Thị Kim Ngân dự và phát biểu tại Phiên họp đặc biệt về tăng quyền cho phụ nữ trong thời đại số và vấn đề Biển Đông; phục vụ lãnh đạo Quốc hội tham dự một số hoạt động đối ngoại quan trọng; chỉ đạo cán bộ, đảng viên tham mưu, phục vụ tổ chức thành công hội nghị Hội đồng tư vấn AIPA về hiểm họa ma túy lần thứ 3 với chủ đề “Biến lời nói thành hành động hướng tới một cộng động ASEAN không có ma túy”. Đặc biệt, đã tham mưu tổ chức thành công Đại hội đồng AIPA 41 theo hình thức trực tuyến, được các nước tham dự đánh giá rất cao.

Những đổi mới mạnh mẽ như vậy là minh chứng sinh động cho thấy sự linh hoạt, sáng tạo và tinh thần trách nhiệm rất cao của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội trước cử tri và Nhân dân cả nước. Việc Quốc hội tổ chức Kỳ họp thứ Chín và Kỳ họp thứ Mười đúng thời gian quy định, hoàn thành toàn bộ chương trình nghị sự với việc thông qua 17 luật, 34 nghị quyết, cho ý kiến về 10 dự án luật và xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng khác đã góp phần thực hiện mục tiêp kép vừa phòng, chống dịch bệnh hiệu quả, vừa thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, ổn định đời sống Nhân dân trong thời điểm đầy khó khăn, thử thách của “năm Covid”.

– Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội có tới 2 Ủy viên Bộ Chính trị, 16 Ủy viên Trung ương Đảng và rất nhiều đảng viên là Thường trực các cơ quan của Quốc hội cùng sinh hoạt, công tác xây dựng Đảng ở một Đảng bộ đặc thù như vậy được thực hiện như thế nào, thưa ông?

– Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội là Đảng bộ cấp trên cơ sở, có 6 đảng bộ cơ sở và 26 chi bộ trực thuộc, với 1.010 đảng viên, trong đó có nhiều đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Quốc hội  tham gia sinh hoạt ở các chi bộ. Đặc thù đó giúp Đảng bộ có nhiều điều kiện thuận lợi trong việc triển khai thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tác động trực tiếp đến phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Đảng bộ cơ quan.

Năm 2020, Đảng bộ cơ quan VPQH đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Hiến pháp năm 2013, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XII và tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Trước tác động của dịch Covid-19, Đảng bộ cơ quan VPQH vẫn tập trung chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của Trung ương và của Đảng ủy Khối. Tăng cường đổi mới công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, duy trì nền nếp, chế độ sinh hoạt chi bộ, từng bước khắc phục hạn chế, nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề và sinh hoạt chi bộ định kỳ. Triển khai có hiệu quả công tác xây dựng đảng, phát triển đảng viên mới, chuyển đảng chính thức cho đảng viên dự bị và thực hiện tốt nghiệp vụ công tác đảng. Các ban tham mưu của Đảng ủy cơ quan, Đảng bộ cơ sở, Chi bộ trực thuộc đã chủ động hơn trong công tác xây dựng đảng; sự phối hợp giữa cấp ủy và lãnh đạo các vụ, cục, đơn vị ngày một nhịp nhàng, hiệu quả rõ nét hơn; thực hiện tốt việc kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng.

Những kết quả quan trọng đạt được trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng đã tăng cường lòng tin của cán bộ, đảng viên vào sự lãnh đạo của Đảng, tạo động lực và quyết tâm thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng, đóng góp vào thành công chung của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội.

Phát huy tính tiền phong, gương mẫu của đảng viên là đại biểu Quốc hội

– Như ông vừa đề cập, năm 2020, Đại hội Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã được tổ chức thành công, xác định phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới. Vậy ngay trong năm 2021, Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội sẽ tập trung thực hiện các nhiệm vụ cụ thể nào, thưa ông?

– Năm 2021 là năm có rất nhiều sự kiện trọng đại trong đời sống chính trị của đất nước ta, đặc biệt là Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, phê chuẩn, kiện toàn các chức danh lãnh đạo chủ chốt của bộ máy nhà nước… Do đó, Đảng bộ cơ quan VPQH sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên tham gia và tham mưu, tổ chức phục vụ công tác tổng kết nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XIV, triển khai Đề án bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; tham gia và tham mưu, phục vụ việc kiện toàn nhân sự các cơ quan của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và VPQH; tổ chức tập huấn cho các ĐBQH Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ mới.

Về nhiệm vụ chính trị, Đảng bộ tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động nâng cao năng lực tham mưu, phục vụ hoạt động lập pháp của Quốc hội, đáp ứng cả về số lượng, chất lượng, xây dựng hệ thống pháp luật thống nhất, đồng bộ, khả thi, công khai, minh bạch và phù hợp với thực tế. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng các phần mềm trí tuệ nhân tạo trong việc cung cấp, so sánh các dự án luật để phân tích, tránh sự trùng lặp, chồng chéo.

Lãnh đạo cán bộ, đảng viên chủ động tham mưu, đề xuất giải pháp tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động giám sát của Quốc hội, nhất là hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn, hoạt động giám sát lại của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội; tăng cường giám sát thực hiện Nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Phát huy tinh thần trách nhiệm, trí tuệ của mỗi cán bộ, đảng viên trong việc tham gia, tham mưu, phục vụ Quốc hội xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, bảo đảm phù hợp với đường lối, chủ trương của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Đảng đoàn Quốc hội. Tham mưu, đề xuất xây dựng Chiến lược tổng thể ngoại giao Nghị viện phù hợp với đường lối đối ngoại theo Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

– Từ thực tiễn hoạt động của Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội trong nhiệm kỳ 2016 – 2020 và đặc biệt là trong năm 2020, theo ông, có những kinh nghiệm nào cần tiếp tục phát huy trong năm 2021 cũng như trong nhiệm kỳ 2020 – 2025?

– Với một Đảng bộ đặc thù như Đảng bộ cơ quan VPQH, tôi cho rằng, phải luôn giữ gìn, phát huy tinh thần dân chủ, tự phê bình và phê bình, thực hiện nghiêm các nguyên tắc của Đảng, lấy tập trung dân chủ, đoàn kết, thống nhất làm nền tảng, xây dựng Chi bộ, Đảng bộ cơ sở trong sạch, vững mạnh. Đồng thời, phát huy cao nhất vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng và vai trò trách nhiệm, đặc biệt là trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị, tính tiền phong, đổi mới, sáng tạo của các đảng viên là ĐBQH. Bám sát yêu cầu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra tại Nghị quyết Đại hội trong nhiệm kỳ và chủ động nghiên cứu, nắm vững các chủ trương, đường lối của Đảng để kịp thời thể chế hóa trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Cùng với đó, cần tiếp tục chú trọng đổi mới phương thức, tăng cường năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, các cấp ủy, không ngừng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề. Tăng cường mối quan hệ chặt chẽ, hiệu quả với Đảng đoàn Quốc hội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Tổ đảng ở Thường trực Hội đồng Dân tộc và Thường trực các Ủy ban của Quốc hội, lãnh đạo các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội và lãnh đạo VPQH trong công tác xây dựng Đảng, nhất là công tác cán bộ.

– Xin trân trọng cảm ơn ông!