Tạo thuận lợi cho người dân trong việc chứng thực bản sao
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Đối với giấy tờ, văn bản có tính chất song ngữ như: Hộ chiếu của công dân Việt Nam, chứng chỉ tốt nghiệp của các trường đại học Việt Nam liên kết với các trường đại học nước ngoài ghi bằng cả tiếng Việt và tiếng nước ngoài thì người yêu cầu chứng thực được lựa chọn chứng thực tại Phòng Tư pháp cấp huyện hoặc UBND cấp xã.

Trường hợp trong một tập hồ sơ, tài liệu có giấy tờ, văn bản vừa bằng tiếng Việt, vừa bằng tiếng nước ngoài, để thuận tiện, người yêu cầu chứng thực có thể đến Phòng Tư pháp cấp huyện để chứng thực cả 2 loại giấy tờ trên, mà không cần qua UBND cấp xã để chứng thực riêng giấy tờ bằng tiếng Việt.

Các tỉnh, thành phố chưa đủ cán bộ tư pháp cấp xã, chưa có máy photocopy để phục vụ công tác chứng thực thì UBND cấp tỉnh giao thêm cho Phòng Tư pháp cấp huyện chứng thực các việc thuộc thẩm quyền chứng thực của UBND cấp xã.

Ngoài thẩm quyền chứng thực của Phòng Tư pháp cấp huyện, các huyện đảo chưa có đơn vị hành chính xã, thị trấn còn có thẩm quyền chứng thực tất cả các việc thuộc thẩm quyền chứng thực của UBND cấp xã.

Theo quy định tại Nghị định số 79/2007/NĐ-CP, người dịch phải là người thông thạo tiếng nước ngoài cần dịch, để xác định một cách cụ thể, Thông tư quy định, người dịch phải có bằng cử nhân ngoại ngữ trở lên hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên tại nước ngoài về thứ tiếng nước ngoài cần dịch mới được xác định là người thông thạo tiếng nước ngoài.

Để tạo điều kiện thuận tiện cho người yêu cầu chứng thực trong việc liên hệ tìm người dịch, Phòng Tư pháp cấp huyện có thể tổ chức đội ngũ cộng tác viên dịch thuật. Danh sách cộng tác viên dịch thuật, mức thù lao dịch thuật đều được niêm yết công khai tại trụ sở của Phòng Tư pháp.

Bên cạnh đó, các quy định về việc từng bước chuyển giao các hợp đồng, giao dịch cho các tổ chức hành nghề công chứng để tạo điều kiện cho Phòng Tư pháp cấp huyện, UBND cấp xã thực hiện tốt công tác chứng thực; chứng thực điểm chỉ và chế độ báo cáo; chế độ kiểm tra cũng được quy định cụ thể tại Thông tư này.

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Chính phủ