Tập đoàn Vissai đầu tư Cảng tổng hợp quốc tế Sông Lam tại Nghệ An
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Công ty CP Xi măng Sông Lam thuộc Tập đoàn Vissai vừa khởi công Dự án xây dựng Cảng tổng hợp quốc tế Sông Lam Nghệ An với tổng mức đầu tư gần 1.100 tỷ đồng.

Dự án Cảng biển Vissai có tổng mức đầu tư 1.095 tỷ đồng.
Dự án Cảng tổng hợp quốc tế Sông Lam Nghệ An được Tập đoàn Vissai đầu tư gần 1.100 tỷ đồng.

Công ty CP Xi măng Sông Lam thuộc Tập đoàn The Vissai vừa khởi công Dự án xây dựng Cảng tổng hợp quốc tế Sông Lam, tại xã Nghi Thiết, Nghệ An. Dự án có tổng mức đầu tư gần 1.100 tỷ đồng.

Năm 2017, Tập đoàn The Vissai đã đưa Cảng quốc tế Vissai vào hoạt động nhưng chỉ phục vụ xuất khẩu, vận chuyển xi măng, clinker cho nhà máy Xi măng Sông Lam cũng như Tập đoàn The Vissai.

Hiện nay, Tập đoàn The Vissai và Công ty CP Xi măng Sông Lam đang đầu tư các bến cảng theo hướng khai thác cảng tổng hợp. Trên cơ sở đó, có thể khai thác hợp lý các bến cảng thuộc Khu bến chuyên dụng số 1.

Đến nay, Công ty đã hoàn thành đầu tư xây dựng các bến số 1,2,3 và hạng mục đê chắn sóng, hệ thống tuyến luồng, khu nước, vùng đón trả hoa tiêu đáp ứng cho cỡ tàu đến 30.000 DWT – 50.000 DWT.

Cùng đó, Công ty đang đẩy mạnh thi công xây dựng các bến số 4,5,6,7 theo quy hoạch được duyệt. UBND tỉnh Nghệ An và Công ty CP Xi măng Sông Lam cũng đề xuất Bộ Giao thông Vận tải bổ sung công năng bến tổng hợp, container cho vùng Cảng biển Vissai Nghi Thiết.

Khi được Bộ Giao thông Vận tải chấp thuận điều chỉnh cỡ tàu và bổ sung công năng cho Khu bến số 1, chắc chắn vùng Cảng biển Vissai Nghi Thiết Nghệ An sẽ phát huy hiệu quả tích cực. Bởi lâu nay, Khu bến cảng số 2 đã góp phần quan trọng để Công ty CP Xi măng Sông Lam xuất clinker, xi măng nội địa và xuất khẩu đến nhiều thị trường trên thế giới.

Khi dự án này đi vào hoạt động, sẽ góp phần thúc đẩy giao thương, vận chuyển hàng hóa, thu hút tàu hàng có tải trọng lớn tới Cảng, góp phần gia tăng lượng hàng hóa xuất nhập qua cảng biển của tỉnh Nghệ An.