Tháng 4: 21 nhà đầu tư nước ngoài được cấp mã số giao dịch
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Riêng trong tháng 04/2009, đã có thêm 21 nhà đầu tư nước ngoài được cấp mã số giao dịch, trong đó có 16 tổ chức và 5 cá nhân. Như vậy, so với tháng 3, nhà đầu tư nước ngoài được cấp mã số giao dịch đã tăng thêm. Trong tháng 3/2009, đã có 20 tổ chức và 7 cá nhân đầu tư nước ngoài được Trung tâm lưu ký cấp mã số giao dịch chứng khoán.  
Nguồn: Báo Điện tử Diễn đàn doanh nghiệp