Thành lập bộ phận Xúc tiến đầu tư nước ngoài tại một số địa bàn quan trọng
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Theo Thông tư liên tịch do Bộ Kế hoạch và Đầu tư – Bộ Ngoại giao vừa ban hành, các đại diện XTĐTNN tại một số địa bàn trọng điểm sẽ hoạt động theo nguyên tắc: Chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Người đứng đầu Cơ quan đại diện, đồng thời tiếp nhận thông tin và chịu sự chỉ đạo về nghiệp vụ và chuyên môn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông qua Người đứng đầu Cơ quan đại diện.

Bộ phận XTĐTNN có trách nhiệm theo dõi, tổng hợp và báo cáo thường xuyên, định kỳ hàng quý cho 2 Bộ về tình hình hợp tác đầu tư giữa Việt Nam với nước sở tại, đề xuất các giải pháp kịp thời với các cơ quan hữu quan trong nước về chính sách, biện pháp phát triển quan hệ hợp tác đầu tư.

Phối hợp với các bộ phận khác trong Cơ quan đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp Việt Nam khi tham gia hợp tác đầu tư tại nước sở tại, cũng là một trong những chức năng của Bộ phận XTĐTNN.

Căn cứ yêu cầu công tác tại từng địa bàn, số biên chế được duyệt và tiêu chuẩn cán bộ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm xét chọn cán bộ đủ tiêu chuẩn từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ, ngành kinh tế tổng hợp và giới thiệu nhân sự cụ thể sang Bộ Ngoại giao.

Cán bộ XTĐTNN có hàm ngoại giao từ Tùy viên đến Tham tán. Nhiệm kỳ công tác là 3 năm. Trường hợp đặc biệt do nhu cầu công tác, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao có thể quyết định gia hạn không quá 18 tháng.

Tại Thông báo số 103/TB-VPCP ngày 9/5/2007 của Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý thành lập Bộ phận xúc tiến đầu tư tại một số địa bàn trọng điểm như, Nhật Bản, Mỹ, CHLB Đức, Pháp, Hàn Quốc, Singapore, Arập Saudi, Quata và Đài Loan. Trong đó, Nhật Bản được ưu tiên có 2-3 biên chế hoạt động; Mỹ: 2 biên chế; các địa bàn còn lại, mỗi nơi 1 biên chế

Nguồn: Website Chính phủ