Thành lập Tổ chức định giá đất của Nhà nước
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Điểm mới trong dự thảo lần này là sửa đổi, bổ sung Điều 57 về Tổ chức thẩm định giá đất. Theo đó, để đảm bảo khách quan trong việc định giá đất, UBND các tỉnh, thành phố sẽ đứng ra thành lập Tổ chức định giá đất của Nhà nước và hệ thống Tổ chức thẩm định giá đất.

Đồng thời Dự thảo có chủ trương xã việc hội hóa định giá đất. Tại khoản 5 điều 57 quy định tổ chức cá nhân có đủ điều kiện được họat động kinh doanh dịch vụ về định giá đất là: phải thành lập doanh nghiệp hoặc hợp tác xã; có vốn pháp định và đăng ký theo quy định của pháp luật và phải có ít nhất hai người có chứng chỉ hành nghề định giá đất do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp.

Bộ vừa tổ chức lấy ý kiến Hội Khoa học Đất Việt Nam về dự thảo này vào ngày 5-6, tại Hà Nội.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Phạm Khôi Nguyên cho biết: hiện chúng ta mới chỉ khoa học hóa giá đất mà chưa xã hội hóa giá đất. Để làm được việc này, cần phải tiến hành đấu giá đất công khai khi thu hồi. Trước khi thu hồi, giải phóng mặt bằng, phải đảm bảo nhà ở, công ăn việc làm cho dân. Đồng thời khung giá đất phải tính lại không để tình trạng đất khi thu hổi có giá 1,6 triệu đồng nhưng giá đấu giá tăng tới 7,6 triệu đồng. Điểm mấu chốt khi sửa Luật Đất đai 2003 là phải đảm bảo quyền lợi và an sinh của người dân.

Nguồn: Báo Hà Nội mới