Thảo luận dự thảo Luật hoạt động chữ thập đỏ: Cần tránh chồng chéo trong phạm vi điều chỉnh
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Về phạm vi điều chỉnh của dự thảo Luật, ĐB Đặng Văn Khanh cho rằng vẫn còn quá hẹp, nên xác định lại cho rộng hơn, bao quát hơn trước khi xác định nội dung luật. Kỹ thuật xây dựng luật cũng còn manh mún, chưa phù hợp với một văn bản luật, như trong chương II, việc chia ra tới 7 mục, mỗi mục lại có tới 2 điều là chưa phù hợp, hoàn toàn có thể rút gọn lại, mỗi mục chỉ nên đề cập đến một vấn đề cụ thể. Cũng về vấn đề này, ĐB Đào Trọng Thi cho rằng, nếu đề cập phạm vi hoạt động chữ thập đỏ như một hoạt động nhân đạo đặc biệt là phù hợp. Trong khi đó, ĐB Phạm Thị Loan cũng đồng tình với việc ban hành Luật hoạt động chữ thập đỏ, nhưng tỏ ý còn băn khoăn, trong khi hoạt động của nhiều hội khác còn chưa được điều tiết bằng luật. Do vậy ĐB nêu ý kiến cần thiết phải ban hành một dự thảo luật rộng hơn, bao trùm lên nhiều hoạt động của một số hội khác nữa. ĐB Nguyễn Ngọc Đào nhấn mạnh đến tên gọi là Luật hoạt động chữ thập đỏ chứ không phải là Luật hội chữ thập đỏ, đây hoàn toàn là hai vấn đề khác nhau. Phạm vi điều chỉnh của dự thảo Luật lần này nên điều chỉnh cả hai lĩnh vực trên. Tuy nhiên, dự thảo luật này không nên bao gồm các hoạt động từ thiện và nhân đạo khác.

ĐB Ngô Thị Doãn Thanh bên cạnh việc bày tỏ sự nhất trí về sự cần thiết phải ban hành luật cũng như tên gọi theo dự thảo, còn nhấn mạnh đến việc cần thiết phải có sự xác định rõ ràng trong phạm vi điều chỉnh, nếu không sẽ dễ dẫn đến sự chồng chéo với các bộ luật khác, nhất là để tránh tình trạng “tranh giành ảnh hưởng” của các hội, tổ chức xã hội khác nhau trong các hoạt động nhân đạo hay từ thiện. Với mỗi một hội ở Hà Nội, hiện phê chuẩn điều lệ hoạt động là Sở Nội vụ, nhưng với các hoạt động cụ thể của nó lại gắn với một bộ chuyên ngành (như Hội chữ thập đỏ gắn với Bộ Lao động, thương binh và xã hội). Đây là mô hình hợp lý, nên áp dụng với cả cấp TƯ. ĐB Nguyễn Hồng Sơn lại nêu ra một băn khoăn khác, đó là việc đọc dự thảo lần này, người ta thấy giống một bản điều lệ hơn là một văn bản luật. Hơn nữa, hình như dự thảo luật đang có sự lẫn lộn giữa hoạt động chữ thập đỏ nói chung, với hoạt động của Hội chữ thập đỏ nói riêng?

Liên quan đến một số nội dung khác trong dự thảo Luật hoạt động chữ thập đỏ, như về việc quy định Chủ tịch danh dự của Hội chữ thập đỏ, một số ĐB tán thành với đề nghị Chủ tịch nước nên là chủ tịch danh dự cho Hội chữ thập đỏ, trong khi có ĐB lại đề nghị nên dành vị trí này cho một đồng chí lãnh đạo cao cấp của Nhà nước đảm nhiệm là được, chứ không nhất thiết phải là Chủ tịch nước. Về kinh phí hoạt động của hội, Điều 28 trong dự thảo Luật quy định là được sử dụng từ Quỹ nhân đạo, nhưng có ĐB cho rằng, nguồn kinh phí nếu chỉ phụ thuộc vào việc đóng góp của các hội viên, nằm ngoài ngân sách nhà nước (mặc dù Luật quy định có sự hỗ trợ của nhà nước) là chưa thỏa đáng, cần làm rõ thêm, nhất là việc nhà nước hỗ trợ kinh phí đến mức nào? Bao nhiêu phầm trăm là lấy từ sự đóng góp của nhân dân? Vấn đề quy định ai là hội viên của Hội chữ thập đỏ (Điều 34); chính sách cho những người tham gia hoạt động chữ thập đỏ gặp rủi ro, ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng…; cơ chế giám sát công khai, minh bạch về các nguồn tài trợ cho hoạt động chữ thập đỏ để người dân và các DN có thể yên tâm đóng góp; vấn đề nội hàm của Quỹ nhân đạo; về biểu tượng chữ thập đỏ và cách quản lý biểu tượng nói trên… cũng được nhiều ĐB đóng góp những ý kiến thiết thực.

Cũng trong buổi sáng nay, các ĐB QH đoàn Hà Nội còn cho ý kiến về dự thảo Luật ban hành quy phạm pháp luật (sửa đổi). Ngày mai, QH nghỉ làm việc.

Theo Báo Hà Nội mới