Thúc đẩy sức mạnh tổng hòa AIPA và ASEAN 
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.
Phạm Phú Bình Ủy viên Thường trực Ủy ban Đối ngoại
<img alt="" src="” width=”850px” />
Ảnh: Hồ Long

Tại Đại hội đồng AIPA – 42, Ủy ban Chính trị đã xem xét và phê duyệt 4 Nghị quyết trình Đại hội đồng thông qua. 

Với Nghị quyết về tăng cường an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu hướng tới một không gian mạng tự cường trong ASEAN do Brunei đề xuất, Ủy ban Chính trị chia sẻ sự quan ngại về các mối đe dọa ngày càng gia tăng đối với an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu từ sự phát triển của thương mại điện tử, nhận thức được tầm quan trọng của an ninh mạng trong việc tối đa hóa lợi ích của số hóa đối với sự phát triển kinh tế – xã hội và chính trị. Ủy ban cũng ghi nhận vai trò quan trọng của các Nghị viện thành viên AIPA trong việc bảo đảm an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu trong khu vực thông qua luật pháp, chính sách và quy định của các quốc gia.

Quá trình thảo luận về nghị quyết này, Đoàn Việt Nam đề xuất sáng kiến hướng đến một khuôn khổ hợp tác khu vực để các nước ASEAN cùng nhau giải quyết vấn đề an ninh mạng, tuân thủ pháp luật quốc tế và áp dụng kinh nghiệm thực tiễn tốt nhất. Đề xuất này của nước ta đã được đưa vào Nghị quyết và thông qua.

Đối với Nghị quyết về thúc đẩy an ninh con người trong lĩnh vực kỹ thuật số bao trùm cho ASEAN, tại phiên họp, Đoàn Việt Nam đã nêu quan điểm và nhận được sự đồng thuận chung về việc: An ninh con người là một khái niệm và cách tiếp cận mới, hiện đang được thảo luận để định hình nội hàm trong khuôn khổ của Liên Hợp Quốc. Các thành tố của an ninh con người đã và đang được các nước nhìn nhận dưới các góc độ khác nhau, được tích hợp vào các giải pháp về thể chế và chính sách khác nhau để thúc đẩy phù hợp với bối cảnh của mỗi quốc gia.

Đoàn Việt Nam đề xuất để thống nhất trong nghị quyết này về việc ghi nhận AIPA như một nền tảng quan trọng để thúc đẩy hiểu biết chung về khái niệm và tiếp cận an ninh con người để đạt được mục tiêu kỹ thuật số bao trùm tại khu vực. Đề nghị Nghị viện các nước thành viên AIPA sẽ thúc đẩy ngoại giao nghị viện để hỗ trợ và bổ sung cho các nỗ lực của ngoại giao Nhà nước và Chính phủ.

Trong Nghị quyết về tăng cường ngoại giao nghị viện hướng tới Cộng đồng ASEAN, Ủy ban Chính trị nhất trí, với tư cách là đại diện của các quốc gia ASEAN, các Nghị viện thành viên AIPA sẽ đóng vai trò là cầu nối mạnh mẽ cho Cộng đồng ASEAN lấy người dân làm trung tâm thông qua ngoại giao nghị viện. Tăng cường ngoại giao nghị viện thông qua tất cả các cấp hoạt động của AIPA nhằm hướng tới Cộng đồng ASEAN vào năm 2025. Tăng cường ngoại giao nghị viện giữa AIPA và cộng đồng quốc tế. Ngoài ra, Ủy ban khuyến khích các quốc gia thành viên ASEAN tích cực tham gia các hoạt động của AIPA, nhằm thúc đẩy sức mạnh tổng hòa giữa AIPA và ASEAN.

 Đoàn Việt Nam cũng thống nhất nhận định, cùng các Đoàn đại biểu nghị viện thành viên AIPA về việc nhìn nhận rõ những thách thức mà các nước trong khu vực đang phải đối mặt, do các biến động địa chính trị, các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống, trong đó đặc biệt là đại dịch Covid-19. Trong bối cảnh này, việc tăng cường các hoạt động ngoại giao nghị viện là cần thiết để hỗ trợ cho nỗ lực của các chính phủ trong quá trình hội nhập khu vực, xây dựng Cộng đồng ASEAN, vượt qua các bất ổn và thách thức, duy trì sự đoàn kết của khu vực.