Thêm tội danh trên thị trường chứng khoán
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Lần này, 3 tội danh trên đều được sửa đổi theo hướng tăng hình phạt tiền, mức phạt cao nhất lên tới 10 tỷ đồng. Đồng thời, bổ sung thêm tội danh Làm giả tài liệu trong hồ sơ chào bán, niêm yết chứng khoán.

Theo đó, người nào làm giả tài liệu trong hồ sơ chào bán, niêm yết chứng khoán thu lợi bất chính, hoặc gây thiệt hại vật chất cho NĐT với số tiền từ 1 tỷ đồng đến dưới 3 tỷ đồng, thì bị phạt tiền từ 500 triệu đồng đến 2 tỷ đồng, hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

PV
Nguồn: Báo Đầu tư Chứng khoán điện tử