Tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh xuất khẩu nhóm hàng nông sản, thủy sản
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Theo đó, Phó Thủ tướng giao Bộ Công Thương và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương, hiệp hội, doanh nghiệp liên quan theo thẩm quyền triển khai đồng bộ các giải pháp được nêu trong Báo cáo để kịp thời tháo gỡ các khó khăn và đẩy mạnh hoạt động sản xuất, xuất khẩu nhóm hàng nông sản, thủy sản.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng yêu cầu các Bộ: Tài chính, Giao thông vận tải; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng Phát triển Việt Nam căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao xem xét, xử lý theo thẩm quyền những kiến nghị tại Báo cáo; trường hợp vượt thẩm quyền, các cơ quan đề xuất báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

P.Linh
Nguồn: 
http://thoibaonganhang.vn/index.php/tin-tuc/1-thao-go-kho-khan–day-manh-xuat-khau-nhom-hang-nong-san–thuy-san-23167.html