Thông báo của Bộ Tài chính: Tỷ giá giữa đô la Mỹ và ngoại tệ khác kể từ 1-7
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Tỷ giá thống kê quy đổi giữa USD và các ngoại tệ khác được tính tương ứng như sau: 1 USD = 19,26 SKK (SLOVAKIA); 23,8 MZN (MOZAMBIQUE); 19,32 NIO (NICARAGUA); 150,73 HUF (HUNGARY); 6,86 CNY (Trung Quốc)…

Theo Bộ Tài chính, tỷ giá hạch toán này được áp dụng trong các nghiệp vụ như: Quy đổi và hạch toán thu, chi ngân sách Nhà nước bằng ngoại tệ kể cả các khoản thu hiện vật có gốc bằng ngoại tệ; quy đổi và hạch toán sổ sách kế toán của Kho bạc Nhà nước.

Nguồn: Báo Người Lao động