Thông báo kết quả thanh tra trách nhiệm thực hiện Luật khiếu nại, tố cáo tại tỉnh Quảng Ngãi
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Theo đánh giá của ông Phạm Văn Long, công tác quản lý nhà nước về khiếu nại, tố cáo, công tác tiếp dân, xử lý đơn thư và giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo của Quảng Ngãi thực hiện rất tốt, đặc biệt là cấp tỉnh. Từ năm 2005 đến nay, UBND tỉnh Quảng Ngãi và UBND các huyện, thành phố trực thuộc, đã chủ động, tích cực ban hành nhiều văn bản khác nhau như: Quy chế tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, nhằm đôn đốc các cấp, ngành thực hiện đúng trách nhiệm, thẩm quyền trong công tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, từ 2005 đến tháng 11/2007, tổng số vụ khiếu nại, tố cáo phát sinh trong toàn tỉnh là 15.990 vụ việc. Số vụ việc thuộc thẩm quyền cơ quan hành chính Nhà nước các cấp là 5.486 vụ việc, đã giải quyết 3.850 vụ việc khiếu nại và 176 vụ tố cáo, đạt tỷ lệ 77%.
Tuy nhiên, Đoàn Thanh tra Chính phủ lưu ý tỉnh Quảng Ngãi về việc tiếp nhận và quản lý đơn thư khiếu nại, tố cáo ở một số huyện còn phân tán, chưa tập trung vào một đầu mối, khó tổng hợp, số liệu thiếu chính xác, giải quyết vụ việc còn dai dẳng, kéo dài; chưa quan tâm đúng mức đến công tác thanh, kiểm tra trách nhiệm thủ trưởng các cấp, các ngành; tổ chức bộ máy tiếp dân ở một số huyện và các sở, ngành còn quá mỏng, chưa chuyên trách, hạn chế trong công tác đào tạo cán bộ, gây ảnh hưởng đến công tác tiếp dân giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.
Đoàn Thanh tra Chính phủ sẽ trình Tổng Thanh tra Chính phủ kết quả thanh tra, để báo cáo Thủ tướng xem xét, chỉ đạo. Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Xuân Huế, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Đoàn cần đề cập rõ, cụ thể hơn những tồn tại ở các cấp, ngành để Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tỉnh có biện pháp khắc phục. Chủ tịch UBND tỉnh còn kiến nghị với Đoàn giúp tỉnh Quảng Ngãi nói riêng và các tỉnh nói chung số hóa hệ thống biểu mẫu, sổ sách, cơ sở dữ liệu thông tin, báo cáo về công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo./.

Nguồn TTXVN