Thông cáo phiên họp thứ 40 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XII
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

1. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nghe Hội đồng bầu cử báo cáo kết quả cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016.

Ngày 22/5 vừa qua, cử tri cả nước đã tích cực tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016, với tỷ lệ đi bầu rất cao, đạt 99,52%. Cuộc bầu cử diễn ra trong bối cảnh trong nước và quốc tế có những thuận lợi và khó khăn đan xen, nhưng dưới sự lãnh đạo chặt chẽ, toàn diện, kịp thời của Bộ Chính trị, các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ Việt Nam, sự tham gia tích cực của cử tri và nhân dân cả nước, các tổ chức phụ trách bầu cử, cuộc bầu cử đã thành công tốt đẹp, bảo đảm dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, thực sự là ngày hội lớn của toàn dân. Thông qua cuộc bầu cử, cử tri đã bầu được 500 đại biểu Quốc hội và 303.656 đại biểu HĐND các cấp. Kết quả bầu cử thể hiện truyền thống yêu nước, niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, là thắng lợi của khối đại đoàn kết toàn dân tộc và là tiền đề để tiếp tục xây dựng, củng cố, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong nhiệm kỳ mới.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Hội đồng bầu cử khẩn trương hoàn thiện các văn bản liên quan để công bố danh sách người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XIII.

2. Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIII.

Trên cơ sở Báo cáo về việc chuẩn bị kỳ họp của Văn phòng Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản nhất trí dự kiến chương trình kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIII, dự kiến khai mạc vào ngày 21/7. Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ tập trung xem xét, quyết định cơ cấu tổ chức và nhân sự cấp cao của các cơ quan trong bộ máy nhà nước, nghe Báo cáo của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về tổng hợp ý kiến cử tri cả nước trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII. Đồng thời, Quốc hội sẽ dành thời gian để xem xét, quyết định một số vấn đề quan trọng khác như Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2012; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2011, các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2011; phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2009; cho ý kiến các báo cáo công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao từ kỳ họp thứ chín, Quốc hội khóa XII đến kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIII…

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ, Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, các vị đại biểu Quốc hội và các cơ quan hữu quan khẩn trương, tích cực chuẩn bị về mọi mặt để kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa XIII thành công tốt đẹp./.

(Theo TTXVN)