Thống nhất quy định cấp chứng chỉ hành nghề dược một lần
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Với 14 Chương, 120 Điều, dự thảo Luật dược (sửa đổi) đã quy định rõ về các hoạt động liên quan đến dược, phát triển công nghiệp dược; kinh doanh và hành nghề dược… Trong đó, nội dung quy định về việc cấp chứng chỉ hành nghề dược của dự thảo trình Quốc hội gồm 2 phương án. Phương án 1, cấp chứng chỉ hành nghề dược 1 lần; Phương án 2, cấp chứng chỉ hành nghề dược với thời hạn 5 năm một lần.

Quan tâm về vấn đề cấp chứng chỉ hành nghề dược, tại buổi thảo luận, đa số các đại biểu tán thành việc dự thảo Luật quy định chỉ cấp chứng chỉ hành nghề dược một lần kèm theo điều kiện định kỳ cập nhật kiến thức chuyên môn là hoàn toàn phù hợp điều kiện kinh tế của đất nước ta, đồng thời góp phần đơn giản hóa các thủ tục hành chính.

Tán thành với phương án chỉ nên cấp chứng chỉ hành nghề dược 1 lần, đại biểu Nguyễn Minh Phương- TP Cần Thơ phân tích, học đại học 5 năm mới nhận được danh hiệu dược sĩ, học đại học 6 năm mới nhận được danh hiệu bác sĩ, sau đó phải thực hành nghề từ 18 tháng đến 2 năm trở lên mới nhận được chứng chỉ hành nghề. Như vậy, trải qua giai đoạn 7 đến 8 năm để tích lũy đủ kiến thức và kinh nghiệm nên việc quy định chứng chỉ hành nghề thời hạn 5 năm không phù hợp, mà chỉ nên cấp một lần duy nhất.

Tuy nhiên đại biểu đặt ra vấn đề, Quốc hội cần nghiên cứu việc nên thi chứng chỉ hành nghề hay cấp chứng hành nghề. Hiện nay Bộ Y tế đã ban hành chuẩn năng lực cho các ngành đào tạo thuộc khối ngành khoa học sức khỏe. Tình trạng các trường đại học đa ngành cũng như các trường đại học ngoài công lập đua nhau đào tạo y và dược, Bộ không thể kiểm soát hết chất lượng quá trình đào tạo cũng như chất lượng đầu ra, đại biểu đề nghị cần tổ chức thi chứng chỉ hành nghề, không chỉ riêng cho ngành dược mà rất cần thiết cho ngành y. Đại biểu đưa ra đề xuất, nếu người hành nghề đạt ngưỡng điểm cao sẽ được hành nghề ở tuyến tỉnh và tuyến Trung ương, đạt điểm thấp hơn chỉ được hành nghề ở tuyến huyện, nếu có nhu cầu người hành nghề tiếp tục thi cấp chứng chỉ hành nghề để lên tuyến cao hơn.

Đồng tình với phương án cấp chứng chỉ hành nghề một lần, đại biểu Nguyễn Thu Anh- Lâm Đồng đưa ra lập luận, trong thời điểm hiện nay, khi chúng ta đang thực hiện đơn giản hóa các thủ tục hành chính, nếu chúng ta quy định thời gian 5 năm thì cấp lại chứng chỉ hành nghề mới thì sẽ không phù hợp. Quy định này sẽ tạo ra các thủ tục rườm rà, bên cạnh đó sẽ xảy ra nhiều tiêu cực gây khó khăn cho những người muốn cấp lại chứng chỉ hành nghề dược. Do đó, theo đại biểu, trong thời điểm hiện nay chúng ta chưa nên quy định thời gian cấp lại chứng chỉ hành nghề dược là 5 năm, chỉ quy định cấp chứng chỉ hành nghề dược 1 lần giống như chứng chỉ hành nghề y. Dĩ nhiên, nếu trong quá trình thanh tra, kiểm tra, nếu chúng ta thấy có vi phạm và những người hành nghề dược không cập nhật kiến thức chuyên môn theo quy định thì tùy theo mức độ chúng ta có thu hồi chứng chỉ hành nghề hay không.

Cho rằng chứng chỉ hành nghề chỉ nên cấp một lần, đại biểu Đỗ Văn Vẻ- Thái Bình đưa ra các lí do sau: Thứ nhất, theo quy định Luật dược 2005 chứng chỉ hành nghề dược thuộc loại chứng chỉ có thời hạn và được Chính phủ ban hành Nghị định số 79 năm 2006 trong đó quy định chứng chỉ có giá trị 5 năm kể từ ngày cấp. Tuy nhiên, để thực hiện Nghị quyết 62 của Chính phủ về đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng của Bộ Y tế, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 89 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 79, trong đó tại Điều 17 quy định chứng chỉ hành nghề dược được cấp một lần, có giá trị phạm vi cả nước. Đối với chúng chỉ hành nghề dược được cấp với thời hạn 5 năm, khi hết thời hạn, cá nhân phải làm thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề dược tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền để đơn giản hóa thủ tục hành chính, tránh nhũng nhiễu tiêu cực, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân sản xuất, kinh doanh dược. Ngay từ năm 2012 Chính phủ đã quy định chứng chỉ hành nghề dược được cấp một lần.

Thứ hai, dù chứng chỉ hành nghề dược được cấp một lần nhưng các cơ quan quản lý có thể kiểm tra giám sát đầy đủ và thường xuyên qua việc cấp mới, gia hạn cấp lại, điều chỉnh thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược. Ví dụ, dự thảo Luật đã quy định trong hồ sơ đề nghị cấp mới, gia hạn cấp lại hoặc điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược phải có bản sao chứng chỉ hành nghề dược theo quy định của pháp luật về chứng nhận, chứng thực. Như vậy, qua việc cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thời hạn tối đa 5 năm hoặc ra hạn điều chỉnh, các cơ quan cấp phép có thể giám sát được chứng chỉ hành nghề có đúng theo quy định của pháp luật hay không. Nếu không sẽ tiến hành thu hồi.

Do đó, đại biểu Đỗ Văn Vẻ khẳng định, quy định cấp chứng chỉ hành nghề dược một lần là hoàn toàn phù hợp.

Cũng cho rằng việc cấp chứng chỉ hành nghề dược một lần là hợp lý, đại biểu Trịnh Ngọc Phương- Tây Ninh phân tích, chứng chỉ hành nghề dược là bằng chứng chứng minh cá nhân được sử dụng trình độ của mình vào hoạt động nghề nghiệp. Để được cấp chứng chỉ hành nghề dược thì cá nhân phải có những tiêu chí nhất định như đã được đào tạo qua thời gian thực tế, đó là sự cụ thể hóa kiến thức chuyên môn của người đã được đào tạo và quan thời gian gắn với kinh nghiệm nghề nghiệp, việc cấp đổi nhiều lần gây phiền hà tốn kém thời gian, chi phí không đáng có không chỉ của nhà nước mà của cả người muốn hành nghề.

Hơn nữa, theo quy định Hội về dược tại Khoản 4, Điều 5 của dự thảo Luật thì Hội có trách nhiệm cụ thể với hội viên của mình như là giám sát việc hành nghề, thực hiện đạo đức hành nghề dược và phản biện sau hoạt động liên quan đến dược, tham gia đào tạo cập nhật kiến thức chuyên môn về dược, tham gia vào một số hoạt động liên quan đến cấp chỉ hành nghề… Do vậy, đây là tổ chức có chức năng phù hợp để quản lý, giám sát và góp phần nâng cao kiến thức kỹ năng và kinh nghiệm và đạo đức hoạt động nghề dược, chế định này cho thấy việc cấp đổi chứng chỉ hành nghề dược theo thời hạn là không còn phù hợp.

Ngoài ra, từ thực tiễn chứng chỉ hành nghề như công chứng viên, quản tài viên, đấu giá viên, chứng chỉ hành nghề luật sư… cũng chỉ được cấp 1 lần. Sau đó, công tác quản lý nhà nước thông qua tổ chức xã hội nghề nghiệp kết hợp với công tác thanh tra, kiểm tra của cơ quan chuyên môn về việc tuân thủ pháp luật và quy tắc đạo đức, ứng xử nghề nghiệp của những người hành nghề đã đáp ứng ngày một tốt hơn yêu cầu đề ra hay chưa mới là vấn đề cần phải giám sát thực hiện.

Cho rằng chứng chỉ hành nghề dược chỉ nên cấp một lần và đây là khâu quan trọng, tuy nhiên đại biểu Nguyễn Sỹ Cương- Ninh Thuận, Huỳnh Văn Tính – Tiền Giang nhấn mạnh, còn một khâu nữa cũng không kém phần quan trọng sau khi cấp chứng chỉ hành nghề, đó là vấn đề trau dồi, cập nhập kiến thức chuyên môn định kỳ về dược. Các đại biểu đề nghị,  dự thảo Luật cần có quy định cụ thể, chặt chẽ về công tác kiểm tra, xử lý vi phạm của những người đã được cấp chứng chỉ hành nghề dược để việc nâng cao chất lượng hành nghề, cập nhật kiến thức chuyên môn được đảm bảo.

Hồ Hương

Nguồn: www.quochoi.vn