Thư của TCHQ gửi cộng đồng DN về đăng ký, sử dụng chữ ký số
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Phó Tổng cục trưởng Vũ Ngọc Anh đã thay mặt Lãnh đạo Tổng cục Hải quan gửi lời cảm ơn đến các doanh nghiệp đã đồng tình, ủng hộ và đồng hành cùng ngành Hải quan trong công cuộc cải cách thủ tục hải quan nói chung cũng như triển khai áp dụng thủ tục hải quan điện tử nói riêng. Đến nay đã có gần 40.000 doanh nghiệp tham gia thực hiện thủ tục hải quan điện tử. Thủ tục hải quan điện tử đã góp phần đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan, giảm thời gian thông quan hàng hóa, tạo môi trường thông quan minh bạch hơn và được sự ghi nhận, ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp xuất nhập khẩu.

Bức thư nêu rõ, để tiếp tục cải cách, nâng cao chất lượng, hiệu quả của thủ tục hải quan điện tử, đảm bảo tính pháp lý, bảo mật cao của các dữ liệu khai báo hải quan, căn cứ vào quy định tại Nghị định 87/2012/NĐ-CP ngày 23-10-2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 2341/QĐ-BTC ngày 18-9-2013 về việc ban hành lộ trình triển khai sử dụng chữ ký số công cộng trong thủ tục hải quan điện tử. Quyết định số 2341/QĐ-BTC nêu rõ: “Từ ngày 01-11-2013, người khai hải quan thực hiện sử dụng chữ ký số đã đăng ký với cơ quan hải quan khi thực hiện thủ tục hải quan điện tử”.

Theo đó, việc sử dụng chữ ký số khi thực hiện thủ tục hải quan điện tử được thực hiện trên cơ sở các quy định tại Thông tư 196/2012/TT-BTC ngày 15-11-2012 của Bộ Tài chính. Doanh nghiệp đăng ký chữ ký số công cộng với cơ quan Hải quan thông qua Cổng thông tin điện tử Hải quan (www.customs.gov.vn).

Tổng cục Hải quan đề nghị lãnh đạo các doanh nghiệp quan tâm chỉ đạo để việc đăng ký chữ ký số của doanh nghiệp mình được hoàn thành trước ngày 1-11-2013.

Cổng thông tin điện tử Hải quan www.customs.gov.vn sẽ cung cấp các thông tin chi tiết cho cộng đồng doanh nghiệp, hoặc có thể liên hệ với các Cục Hải quan tỉnh, thành phố để có hướng dẫn thêm.

P.V 
Nguồn: Báo Hải quan Online