Thuê lao động nước ngoài phải xin phép chủ tịch tỉnh
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Nghị định quy định chi tiết thi hành Bộ luật Lao động về cấp giấy phép lao động cho lao động là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, việc trục xuất lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam không có giấy phép lao động.

Theo đó, Nghị định xác định vị trí công việc được sử dụng lao động nước ngoài.

Hằng năm, người sử dụng lao động (trừ nhà thầu) có trách nhiệm xác định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài đối với từng vị trí công việc mà người lao động Việt Nam chưa đáp ứng được và báo cáo giải trình với Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi người sử dụng lao động đặt trụ sở chính.

Trong quá trình thực hiện, nếu thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài, người sử dụng lao động phải báo cáo Chủ tịch UBND cấp tỉnh để xin văn bản chấp thuận đối với từng vị trí công việc.

Nghị định cũng quy định các trường hợp người lao động nước ngoài không thuộc diện được cấp giấy phép lao động; quy định về cấp giấy phép lao động; cấp lại giấy phép lao động; thu hồi giấy phép lao động, trục xuất người lao động nước ngoài.

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 1/11/2013. Các Nghị định số 34/2008/NĐ-CP quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam; Nghị định số 46/2011/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP hết hiệu lực thi hành từ ngày Nghị định này có hiệu lực.

Đối với giấy phép lao động đang còn hiệu lực tính đến ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì không phải đổi giấy phép lao động mới.

Phan Long
Nguồn: Báo Đầu tư điện tử