Thủ tục hải quan đối với mặt hàng xuất khẩu đặc thù
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Về hồ sơ hải quan: thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 11 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Về kiểm tra hải quan: Điện là mặt hàng đặc thù nên cơ quan Hải quan không tiến hành kiểm tra thực tế hàng hóa mà căn cứ vào nội dung khai trên tờ khai, hợp đồng mua bán và hóa đơn bán hàng do người bán điện lập để xác định số lượng điện xuất khẩu. Trường hợp cần thiết thì kiểm tra chỉ số công tơ để xác định lượng điện đã xuất khẩu.

Minh Nhiên
Nguồn: Báo Điện tử Diễn đàn doanh nghiệp