Thủ tướng Chính phủ chỉ thị: Tăng cường bảo vệ các tuyến cáp viễn thông ngầm trên biển, bảo đảm an toàn viễn thông quốc tế
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Nghiêm cấm việc đào, cắt, vớt, vận chuyển, cất giữ, buôn bán các loại cáp viễn thông ngầm trên biển dưới mọi hình thức

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các cấp chỉ đạo và có biện pháp cụ thể triệt để nghiêm cấm việc đào, cắt, vớt, vận chuyển, cất giữ, buôn bán các loại cáp viễn thông ngầm trên biển dưới mọi hình thức.

Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp kịp thời với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an trong việc cấp phép cho tàu của nước ngoài vào vùng biển Việt Nam để lắp đặt và khắc phục sự cố cáp viễn thông ngầm trên biển theo quy định của pháp luật; kiểm tra, hướng dẫn các doanh nghiệp viễn thông trong việc triển khai công tác bảo vệ các tuyến cáp viễn thông ngầm trên biển và bảo đảm an toàn thông tin quốc gia và quốc tế.

Xử lý nghiêm các hành vi xâm hại cáp viễn thông ngầm trên biển

Bộ Quốc phòng phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hành vi xâm hại các tuyến cáp; chỉ đạo các đơn vị trong các lực lượng chức năng phối hợp với các doanh nghiệp viễn thông và chính quyền địa phương để tổ chức tuần tra, bảo vệ các tuyến cáp viễn thông ngầm trên biển có trạm cập bờ tại Việt Nam.

Bộ Công an chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp với các doanh nghiệp viễn thông trong việc bảo vệ các trung tâm viễn thông quốc tế, các trạm cập bờ của các hệ thống cáp viễn thông ngầm trên biển; đồng thời, tiến hành điều tra, xác minh và xử lý nghiêm, kịp thời theo quy định của pháp luật đối với các hành vi và đối tượng xâm hại cáp viễn thông ngầm trên biển.

Xây dựng phương án bảo đảm an toàn viễn thông quốc tế

Các doanh nghiệp viễn thông quốc tế xây dựng phương án bảo đảm an toàn viễn thông quốc tế trên cơ sở tận dụng tối đa năng lực mạng lưới của mình và phối hợp sử dụng có hiệu quả hạ tầng viễn thông của các doanh nghiệp viễn thông quốc tế khác tại Việt Nam; phối hợp triển khai xây dựng các tuyến truyền dẫn liên kết các trung tâm viễn thông quốc tế của các doanh nghiệp với nhau để chuyển tải và khôi phục lưu lượng viễn thông quốc tế trong trường hợp xảy ra sự cố đối với các tuyến cáp viễn thông ngầm trên biển. Các doanh nghiệp cần đẩy nhanh tiến độ tham gia đầu tư, lắp đặt và đưa vào khai thác các dự án cáp viễn thông ngầm trên biển đã được phê duyệt.

Nguồn: Website Chính phủ