Thủ tướng Chính phủ sẽ đối thoại với gần 500 doanh nghiệp
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Hội nghị đối thoại giữa Thủ tướng Chính phủ với cộng đồng doanh nghiệp được tổ chức định kỳ từ năm 2006 và trở thành một diễn đàn quan trọng về môi trường đầu tư và kinh doanh.

Thông qua diễn đàn này, cộng đồng doanh nghiệp sẽ hiến kế, đề xuất với Chính phủ các giải pháp mới, mang tính khả thi, nhằm tạo điều kiện cho khu vực doanh nghiệp này phát triển năng động và hiệu quả hơn trong những giai đoạn tới.

Theo Ông Vũ Tiến Lộc – Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), cơ quan được Thủ tướng Chính phủ, yêu cầu thu thập ý kiến của doanh nghiệp để báo cáo tổng hợp các khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của doanh nghiệp với các cơ quan nhà nước, với Chính phủ cho biết, cuộc gặp Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp năm 2014 phát đi thông điệp, khu vực doanh nghiệp dân doanh trong nước đang là một trong những động lực tăng trưởng của nền kinh tế.

Tuy nhiên, khu vực doanh nghiệp dân doanh, cũng là khu vực gặp nhiều khó khăn hơn cả trong bối cảnh nền kinh tế hiện nay, dù có một vài dấu hiệu vĩ mô tích cực, song vẫn ẩn chứa nhiều rủi ro hiện nay. Xuất phát từ thưc tế đó, đòi hỏi phải có một chương trình hành động cụ thể để tái khởi động khu vực doanh nghiệp này

Nguồn: Báo Điện tử Lao động