Thủ tướng đối thoại với gần 1.000 thanh niên
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Theo tin từ Văn phòng Chính phủ, sáng ngày 12/12, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đối thoại với gần 1.000 thanh niên đại diện cho hơn 9,9 triệu hội viên thanh niên trong cả nước, tại  phiên làm việc thứ 4, cũng là phiên bế mạc Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khóa VIII.

Chủ đề của buổi đối thoại là “Khát vọng thanh niên Việt Nam – vì Tổ quốc giàu mạnh và văn minh”.

Tại buổi đối thoại, Thủ tướng mong muốn Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cần tiếp tục huy động sự tham gia của đông đảo thanh niên ở trong và ngoài nước cùng đoàn kết thi đua, quyết tâm thực hiện khẩu hiệu “Thanh niên Việt Nam yêu nước, sáng tạo, tình nguyện, hội nhập, phát triển”.

“Các bạn hãy có niềm tin vào đất nước, vào Đảng, vào chế độ của chúng ta”, không có niềm tin, chúng ta không bao giờ thành công. Và thanh niên cần có khát vọng cống hiến xây dựng đất nước giàu mạnh, hùng cường, sánh vai với các cường quốc năm châu. “Hãy là những tinh hoa, đi đầu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, Thủ tướng nói.

Người đứng đầu Chính phủ cũng cho biết, thời gian qua, Chính phủ đã ban hành nhiều văn bản, chỉ đạo các bộ, ngành tạo điều kiện và hỗ trợ cho thanh niên phát triển. Đồng thời, Thủ tướng đã chỉ đạo tổng kết Chiến lược thanh niên giai đoạn 2011 -2020 và xây dựng Chiến lược thanh niên giai đoạn 2021 – 2030.

Thủ tướng đề nghị Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với Bộ Nội vụ để có đề án mới kịp thời hơn, tốt hơn, mang hàm lượng trí tuệ, khoa học, tạo điều kiện cho thanh niên phấn đấu, đóng góp xây dựng đất nước.

Thủ tướng khẳng định, Chính phủ sẽ tiếp tục đồng hành cùng thanh niên Việt Nam trên mọi lĩnh vực, mọi địa bàn để giúp thanh niên trở thành những người tài năng, đức độ trong thời kỳ đổi mới.

Các chủ trương, chính sách về thanh niên và công tác thanh niên sẽ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện nhằm tạo môi trường thuận lợi cho thanh niên, các tổ chức thanh niên hoạt động hiệu quả, tốt hơn, theo Thủ tướng.