Thủ tướng yêu cầu cân đối cung-cầu hàng hóa
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu các tập đoàn, TCT nhà nước phải đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, tăng trưởng để góp phần cùng cả nước năm 2008 đạt mức tăng trưởng kinh tế khoảng 7%. Tập trung tham gia bảo đảm cân đối cung – cầu hàng hóa, nhất là các mặt hàng thiết yếu phục vụ đời sống nhân dân, hàng cho sản xuất và xuất khẩu. Kiểm soát chặt chẽ khâu phân phối không để đầu cơ buôn lậu; thực hiện triệt để tiết kiệm; tích cực đẩy mạnh xuất khẩu…

Thủ tướng cũng yêu cầu các ngân hàng thương mại nhà nước đảm bảo vốn cho sản xuất, kinh doanh và xuất khẩu, trước hết là cho hai TCT lương thực mua lúa của nông dân và cho các dự án dở dang sắp hoàn thành. Tập đoàn Điện lực Việt Nam đề cao trách nhiệm phấn đấu cung ứng đủ điện để phục vụ sản xuất và sinh hoạt của nhân dân. Riêng với việc đầu tư của các tập đoàn, TCT nhà nước vào các lĩnh vực tài chính, ngân hàng, chứng khoán, Thủ tướng chỉ đạo phải cân nhắc kỹ lưỡng, đảm bảo hiệu quả và phải được kiểm soát chặt chẽ, báo cáo Thủ tướng trước khi thực hiện. TCT Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước giảm vốn nhà nước ở những doanh nghiệp Nhà nước không cần nắm giữ cổ phần chi phối hoặc không cần nắm giữ cổ phần để đầu tư cho các dự án, lĩnh vực quan trọng.

Về vấn đề cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ GT-VT, Bộ NN-PTNT, Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo và quyết định theo thẩm quyền để hoàn thành cổ phần hóa trong năm 2008 đối với các TCT: Đường sông miền Nam, Xây dựng thủy lợi 4 và Ngân hàng Phát triển nhà ĐBSCL; thực hiện chế độ kiểm toán, đánh giá, minh bạch tài chính doanh nghiệp không để xảy ra các vụ việc tiêu cực.

VIB Online