Thức ăn chăn nuôi là sản phẩm trồng trọt không chịu thuế GTGT
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Sản phẩm trồng trọt chưa qua chế biến để làm nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi không phải chịu thuế GTGT

Theo đề xuất của Bộ Công Thương, đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng là một số mặt hàng vừa có tính chất lưỡng tính như vừa là nguyên liệu để sản xuất thức ăn chăn nuôi chịu thuế GTGT 5%, vừa là sản phẩm trồng trọt chưa qua chế biến.

Đối tượng không phải kê khai tính nộp thuế giá trị gia tăng là các mặt hàng nông sản do tổ chức, cá nhân trong nước tự sản xuất bán ra; nông sản do các doanh nghiệp, hợp tác xã bán cho doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh thương mại.

Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng đã thống nhất với đề xuất của Bộ Tài chính về quy định các mặt hàng là sản phẩm trồng trọt chưa qua chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường, làm nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng theo quy định tại Khoản 1 Điều 5 của Luật Thuế giá trị gia tăng.

Hải Vân
Nguồn: Báo điện tử Công thương