Thúc đẩy sử dụng địa chỉ Internet thế hệ mới IPv6
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết: Theo số liệu công bố của Trung tâm Thông tin mạng châu Á – Thái Bình Dương, với tổng số khoảng 4 tỷ địa chỉ IPv4, cộng đồng Internet toàn cầu đang đứng trước nguy cơ cạn kiệt địa chỉ IPv4 trong khoảng 2 – 4 năm nữa.

Việc chuyển sang sử dụng thế hệ địa chỉ mới IPv6 thay thế cho IPv4 đang là một yêu cầu cấp thiết, vừa để nhằm đảm bảo cho sự phát triển liên tục của hoạt động Internet, vừa phát huy các lợi thế vượt trội về công nghệ mới của IPv6 so với IPv4.

Để thúc đẩy sử dụng thế hệ địa chỉ mới IPv6 tại Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ thị các Sở Thông tin và Truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức sử dụng IPv6 đối với mạng lưới cơ sở hạ tầng truyền thông của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tại địa phương.

Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ có cơ chế hỗ trợ về phí, lệ phí đăng ký sử dụng IPv6, chính sách hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet triển khai việc kết nối IPv6 qua trạm trung chuyển Internet quốc gia VNIX.

Việc ứng dụng IPv6 cho mạng máy tính của các cơ quan Đảng và Nhà nước sẽ được ưu tiên.

Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) cần nâng cấp, phát triển mạng IPv6 của mình, tạo điều kiện cho các thành viên địa chỉ kết nối và sử dụng IPv6.

Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet nhanh chóng đăng ký, sử dụng địa chỉ IPv6 để cung cấp thử nghiệm các dịch vụ trên nền IPv6.

Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet thiết lập hệ thống thiết bị và kết nối với trạm trung chuyển Internet quốc gia VNIX trên nền địa chỉ IPv6 để thử nghiệm và từng bước hình thành mạng cơ sở hạ tầng IPv6 quốc gia.

Nguồn: Website Chính phủ