Thực hiện hoàn thuế thu nhập cá nhân theo quy định mới
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Theo đó, kể từ ngày 1.1.2008, số tiền thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao do các cơ quan chi trả thu nhập thực hiện khấu trừ thuế (10% trên tổng thu nhập) đối với các khoản chi trả cho cá nhân thu nhập từ 500.000 đồng trở lên mà khoản thu nhập này có được từ các hoạt động đại lý hưởng hoa hồng, môi giới, tiền nhuận bút, tiền giảng dạy… sẽ được nộp vào tài khoản thu ngân sách Nhà nước thay vì tài khoản tạm thu thuế thu nhập cá nhân của cơ quan Thuế như trước đây. Việc quản lý thu nộp tiền thuế, tiền phạt và hoàn trả thuế được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 60/2007/TT-BTC.

Nguồn: Báo Thương mại