Thuế thu nhập doanh nghiệp chốt ở mức 25%
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Theo Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp mới, các khoản thu nhập chịu thuế gồm thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh, hàng hoá dịch vụ, chuyển nhượng vốn, bất động sản, cho thuê tài sản… Riêng các khoản thu nhập từ chăn nuôi, nuôi trồng thuỷ sản, nghiên cứu khoa học, thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh, hàng hoá dịch vụ của doanh nghiệp dành cho những người tàn tật… sẽ được miễn thuế thu nhập.

Thuế suất chung áp dụng cho các doanh nghiệp là 25% thay cho mức cũ 28%. Các hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí có thuế suất từ 32% đến 50%, tuỳ vào từng dự án.

Đối với các khoản ưu đãi, luật thuế áp dụng mức cao nhất là 10% trong vòng 15 năm, miễn thuế tối đa không quá 4 năm và giảm 50% trong 9 năm tiếp theo đối với các doanh nghiệp mới thành lập, hoạt động trên địa bàn đặc biệt khó khăn. Hằng năm, tất cả các doanh nghiệp được trích 10% thu nhập trước khi tính thuế để lập quỹ phát triển khoa học và công nghệ.

Ban soạn thảo cho rằng việc giảm thuế suất và sắp xếp lại ưu đãi trên ảnh hưởng đến ngân sách nhà nước khoảng 5.000 tỷ đồng mỗi năm. Song về lâu dài, với chính sách ưu đãi đồng bộ và môi trường đầu tư thuận lợi, sắc thuế này sẽ tạo nguồn thu ổn định. Trong năm 2006, chỉ tính riêng 45 tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước, vốn kinh doanh đã được tích lũy thêm 5.300 tỷ đồng, quỹ đầu tư phát triển tăng gần 13.000 tỷ đồng và quỹ dự phòng tài chính để phòng ngừa rủi ro trong kinh doanh tăng khoảng 2.000 tỷ đồng.

Theo Luật Thuế VAT mới, đối tượng nằm trong diện nộp thuế gồm hàng hoá, dịch vụ sử dụng cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dung ở VN. Các sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, đánh bắt chưa chế biến… không thuộc diện điều chỉnh thuế. Trong đó, mức 0% được áp dụng đối với hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu, vận tải quốc tế và hàng hoá, trừ các hợp đồng chuyển giao công nghệ, chuyển nhượng quyền sở hữu trí tuệ ra nước ngoài, dịch vụ bảo hiểm…

Thuế suất 5% áp dụng đối với các loại hàng hoá dịch vụ như nước sạch phục vụ sản xuất, sinh hoạt; phân bón quặng để sản xuất phân bón, thuốc trừ sâu, thức ăn chăn nuôi gia súc gia cầm, thực phẩm tươi sống, thiết bị dụng cụ y tế, máy móc chuyên dung phục vụ cho sản xuất nông nghiệp… Mức 10% được áp dụng cho các loại hàng hoá dịch vụ còn lại.

Nguồn: Báo điện tử VnExpress