Thuế TNDN đối với thu nhập từ mua bán cà phê trên sàn giao dịch
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Theo Bộ Tài chính, thu nhập từ kinh doanh là thu nhập có được từ hoạt động sản xuất, kinh doanh trong các lĩnh vực như: Sản xuất, kinh doanh hàng hóa, xây dựng, vận tải, kinh doanh ăn uống, kinh doanh dịch vụ, kể cả dịch vụ cho thuê nhà, cho thuê mặt bằng…

Do vậy, các thu nhập từ mua bán cà phê trên sàn là thu nhập kinh doanh bởi cách thức đặt lệnh tương tự như kinh doanh chứng khoán nên có thể vận dụng và thu thuế TNDN đối với thu nhập từ hoạt động mua bán cà phê trên sàn giao dịch thông qua Công ty VNCB tương tự như đối với thu nhập từ kinh doanh chứng khoán.

Cụ thể, đối với Công ty VNCB, cơ quan Thuế sẽ thực hiện tạm khấu trừ 0,1% trên doanh thu mỗi lần giao dịch bán hàng hóa của cá nhân và thực hiện khai thuế hàng tháng hoặc hàng quý; quyết toán thuế năm đối với thu nhập chịu thuế, số thuế đã khấu trừ về hoạt động mua bán hàng hóa trên sàn giao dịch của cá nhân.

Đồng thời, Công ty VNCB phải cung cấp các chứng từ chứng minh số thuế đã khấu trừ trong năm và các hóa đơn, chứng từ chứng minh chi phí khác liên quan đến việc giao dịch cà phê của các cá nhân tham gia giao dịch cà phê trên sàn giao dịch.

Đối với các cá nhân có thu nhập từ hoạt động mua bán cà phê trên sàn giao dịch sẽ đăng ký phương pháp nộp thuế theo thuế suất 20% tính trên chênh lệch tổng doanh thu số bán trừ đi tổng doanh thu số mua và các chi phí liên quan; việc đăng ký này nộp cho cơ quan Thuế nơi cá nhân cứ trú chậm nhất vào ngày 31-12 của năm trước.

Trường hợp cá nhân đã đăng ký phương pháp nộp thuế theo thuế suất 20% tính trên chênh lệch như trên phải thực hiện quyết toán thuế trong các trường hợp như: Số thuế phải nộp tính theo thuế suất 20% lớn hơn số thuế đã tạm khấu trừ theo thuế suất 0,1% trong năm; Có yêu cầu hoàn thuế hoặc bù trừ số thuế vào năm sau. Theo đó, hồ sơ quyết toán thuế gồm tờ khai thuế, bảng kê chi tiết hàng hóa đã chuyển nhượng trong năm, bản sao các hóa đơn, chứng từ chứng minh chi phí khác liên quan đến việc mua bán hàng hóa và cá nhân cam kết chịu trách nhiệm vào bản sao đó.

Nơi nộp hồ sơ quyết toán là cơ quan Thuế trực tiếp quản lý Công ty VNCB. Trường hợp cá nhân tham gia giao dịch cà phê trên sàn thông qua Công ty VNCB không cư trú tại tỉnh Đắk Lắk thì nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế là cơ quan Thuế nơi cá nhân cứ trú.

T.Hằng
Nguồn: Báo Hải quan Online