Tiếp tục tiến hành “chấm điểm” các bộ
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

► Các bộ sẽ tiếp tục được “chấm điểm” về hoạt động xây dựng và thi hành pháp luật về kinh doanh…

Thủ tướng giao Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam nghiên cứu và công bố MEI 2012. Văn phòng Chính phủ và Bộ Tư pháp có trách nhiệm phối hợp, cung cấp thông tin liên quan đến các chỉ số đánh giá MEI 2012.

MEI (Ministerial Effectiveness Index) là chỉ số đánh giá chất lượng và hiệu quả hoạt động xây dựng và thi hành pháp luật về kinh doanh của các Bộ, ngành có hoạt động liên quan chặt chẽ tới doanh nghiệp.

MEI dựa trên kết quả khảo sát đánh giá của các hiệp hội doanh nghiệp cấp trung ương và cấp tỉnh về các khía cạnh trong quá trình xây dựng và thi hành các văn bản pháp luật về kinh doanh trên thực tế của các bộ; kết quả phân tích một số dữ liệu khách quan về hoạt động xây dựng pháp luật về kinh doanh của các bộ này.

Trước đó, chỉ số MEI 2011 đã được công bố vào khoảng cuối tháng 12 năm ngoái, có thang điểm 100 với các lĩnh vực đánh giá được xếp loại chủ yếu theo các nhóm  với các tên gọi mức độ khác nhau. Điểm trung bình của tất cả các Bộ là 54,53/100 điểm.

Trao đổi nhanh với VnEconomy, một chuyên gia của VCCI tham gia dự án này cho biết, sau khi công bố MEI 2011, về phía các bộ, một số bộ đã có phản hồi tích cực và có giải pháp cụ thể để cải thiện chất lượng hoạt động theo đề xuất của MEI.

Bộ Giao thông Vận tải đã tổ chức một cuộc đối thoại giữa VCCI, một số doanh nghiệp, hiệp hội với bộ về hoạt động xây dựng và thi hành pháp luật của bộ vào tháng 2/2012. Từ kết quả MEI, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đã yêu cầu các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ thực hiện một số nhiệm vụ nhằm nâng cao chất lượng công tác xây dựng và thi hành pháp luật của Bộ Giao thông Vận tải.

Bộ Tài chính cũng đã có thông báo kết luận của Bộ trưởng Bộ Tài chính về nâng cao hiệu quả hoạt động xây dựng và thi hành pháp luật về kinh doanh tại Bộ Tài chính và yêu cầu VCCI báo cáo kết quả MEI của Bộ Tài chính tại hội nghị pháp chế ngành tài chính. Một số đơn vị của Bộ Tài chính đã làm việc với VCCI để giúp hoàn thiện hệ thống chỉ số đánh giá hoạt động trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về hải quan, đánh giá hiệu quả xây dựng và thi hành pháp luật ngành tài chính.

Hiện tại, dự thảo Bộ chỉ số và phiếu khảo sát MEI 2012 đã được gửi tới 14 Bộ được đánh giá, một số chuyên gia, hiệp hội để cho ý kiến, có kèm theo bản giải trình tiếp thu các ý kiến bình luận về phương pháp MEI. Có 11/14 bộ đã gửi ý kiến bình luận bằng văn bản về cho VCCI.

Nguồn: Thời báo Kinh tế Việt Nam