Tổ chức lấy ý kiến nhân dân cho dự thảo Bộ luật dân sự
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Tiếp tục chương trình làm việc, sáng 27.10, Quốc hội họp toàn thể để nghe Tờ trình của Chính phủ và báo cáo thẩm tra của Ủy ban Pháp luật Quốc hội về dự án Bộ luật dân sự (sửa đổi).Trong tờ trình, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường đã nhấn mạnh: Bộ luật dân sự có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong hệ thống pháp luật của Việt Nam nói chung, hệ thống pháp luật dân sự nói riêng; trong việc công nhận, tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm quyền con người, quyền công dân; trong việc phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Do đó, để bảo đảm hiệu quả trong quá trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi), Chính phủ xin ý kiến Quốc hội về hai nội dung sau đây:
Quốc hội cho ý kiến tại các kỳ họp Quốc hội thứ 8, thứ 9 và xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 10 khóa XIII. Bên cạnh đó Chính phủ đã đề xuất Quốc hội có Nghị quyết giao cho Chính phủ tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi) trong khoảng thời gian từ tháng 1.2015 đến tháng 3.2015. Trên cơ sở kết quả tổng hợp ý kiến nhân dân, Chính phủ chỉ đạo Cơ quan chủ trì soạn thảo dự án Bộ luật dân sự (sửa đổi) phối hợp với các cơ quan của Quốc hội và các cơ quan, tổ chức liên quan để tiếp thu, chỉnh lý hoàn thiện dự thảo Bộ luật, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội và trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 9.
Theo Báo Điện tử Dân Việt