Tọa đàm về dự thảo Luật Ban hành văn bản pháp luật
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Tọa đàm nằm trong kế hoạch hợp tác đã và đang được tiến hành giữa Dự án USAID GIG và Ủy ban Pháp luật của Quốc Hội nhằm hỗ trợ quá trình xây dựng chính sách có cơ sở và lấy ý kiến rộng rãi của người dân, các tổ chức xã hội, Viện nghiên cứu và các tổ chức quần chúng. Một trong các trọng tâm của kế hoạch này là xây dựng các văn bản luật ưu tiên của Quốc hội trong đó có Bộ luật Dân sự, dự thảo Luật Tổ chức Chính quyền địa phương và Luật Trưng cầu ý dân.

Dự thảo Luật Ban hành văn bản pháp luật xác định vai trò của Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan hữu quan trong quá trình xây dựng và thực thi pháp luật cũng như trong quá trình soạn thảo, thực hiện và hài hòa hóa các luật và quy định. Theo tinh thần Điều 28 của Hiến pháp mới yêu cầu sự tham gia có ý nghĩa của người dân vào quá trình hoạch định chính sách công ở Việt Nam, Luật đề cao vai trò của người dân với tư cách là bên tham gia vào quá trình xây dựng và giám sát luật pháp này.

Tọa đàm có sự tham gia của đại diện khoảng 20 tổ chức xã hội tập trung lấy ý kiến về các điều khoản trong dự thảo luật được thiết kế với mục tiêu tăng cường sự tham gia của người dân vào quá trình làm luật và giám sát thực thi pháp luật nhằm hỗ trợ mục tiêu thể chế hóa quy trình này./.

H.Giang

Nguồn: Cổng thông tin Bộ Tư pháp