Tốc độ dòng tiền vào ngân hàng chậm dần
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

NHNN cho biết, trong tháng 8/2008, khả năng thanh khoản của các tổ chức tín dụng đã được cải thiện, lãi suất trên thị trường liên ngân hàng giảm ở hầu hết các kỳ hạn, mức giảm từ 0,79% – 2,89%/năm, trong đó mức lãi suất cao nhất hiện nay là 18,97%/năm (kỳ hạn 3 tháng).

Mặt bằng lãi suất huy động và cho vay của các tổ chức tín dụng đối với khách hàng có xu hướng giảm, trong đó lãi suất huy động và cho vay bằng USD có xu hưkoớng giảm mạnh hơn. Lãi suất huy động giảm từ 0,05-0,9%/năm đối với VND và từ 0,1%-0,5%/năm đối với USD; lãi suất cho vay giảm từ 0,2-1%/năm đối với VND và từ 0,5-1,3%/năm đối với USD.

Về tỷ giá, do cung cầu ngoại tệ trên thị trường tương đối cân bằng nên mặc dù tỷ giá bình quân trên thị trường liên ngân hàng ổn định (ngày 29/8 ở mức 16.495đ/USD, tăng 0,02% so với cuối tháng trước), nhưng tỷ giá giao dịch của các ngân hàng thương mại có xu hướng giảm (tỷ giá giao dịch ngày 29/8 giảm 1% so với cuối tháng trước). Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VND bám sát tỷ giá giao dịch của ngân hàng thương mại và ngày 29/8 dao động ở mức 16.520-16.560 đ/USD ở Hà Nội và 16.510-16.550 đ/USD ở TP.HCM.

Theo NHNN, do đồng EUR giảm giá liên tục so với đồng USD trên thị trường thế giới nên tỷ giá EUR/VND trong nước liên tục giảm mạnh. Ngày 29/8, tỷ giá trên thị trường chính thức ở mức 24.138-24.484đ/EUR, giảm 6,6% so với cuối tháng trước; tỷ giá trên thị trường tự do biến động theo xu hướng tỷ giá trên thị trường chính thức.

Bên cạnh đó, tổng phương tiện thanh toán tháng 8/2008 ước tăng 0,84% so với tháng trước, thấp hơn mức tăng 0,97% của cùng kỳ năm trước, nhưng cao hơn mức tăng 0,61% của tháng 7/2008. So với cuối năm 2007, tổng phương tiện thanh toán ước tăng 5,77%.

Về huy động vốn, tổng số dư tiền gửi của khách hàng tại các tổ chức tín dụng trong tháng 8/2008 ước tăng 0,94% so với tháng trước, cao hơn mức tăng 0,28% của cùng kỳ năm trước nhưng thấp hơn mức tăng 1,47% của tháng 7/2008; trong đó, số dư tiền gửi VND ước tăng 1,14% và số dư tiền gửi ngoại tệ ước tăng 0,37%. So với cuối năm 2007, tổng số dư tiền gửi ước tăng 10,62%.

Trong khi đó, dư nợ cho vay nền kinh tế tháng 8/2008 ước tăng 0,79% so với tháng trước, trong đó, dư nợ cho vay bằng VND ước tăng 0,97% và dư nợ cho vay bằng ngoại tệ ước tăng 0,19%. So với cuối năm 2007, dư nợ cho vay nền kinh tế ước tăng 16,78%.

Nguồn: www.cafeF.vn