Toàn quân sẵn sàng cho ngày hội lớn 
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.
Thực hiện mục tiêu: An toàn tuyệt đối, dân chủ, đúng luật, để ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân, toàn quân đang triển khai các hoạt động chuẩn bị bầu cử và bảo vệ bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Bảo đảm bầu cử dân chủ, an toàn, tiết kiệm

Thiếu tướng Nguyễn Văn Đức, Cục trưởng Cục Tuyên huấn Tổng cục Chính trị, Bộ Quốc phòng cho biết, để chuẩn bị cho cuộc bầu cử ĐBQH Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, ngay từ tháng 10.2020, Thường vụ Quân ủy Trung ương đã ban hành Chỉ thị số 876-CT/QUTW về lãnh đạo quân đội tham gia bầu cử. Ngày 5.2.2021, Tổng cục Chính trị cũng ban hành Hướng dẫn số 276/HD-CT về thực hiện bầu cử ĐBQH Khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

<img alt="" src="” width=”850px” />
Cán bộ, chiến sĩ ở thị trấn Trường Sa đi bầu cử ĐBQH Khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021

Thực hiện chỉ thị của Thường vụ Quân ủy Trung ương và hướng dẫn của Tổng cục Chính trị, tất cả cơ quan, đơn vị trong toàn quân đã và đang chuẩn bị đầy đủ, chu đáo các điều kiện phục vụ cho công tác bầu cử, bảo đảm ngày bầu cử ĐBQH Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trở thành ngày hội lớn, bầu cử thực sự dân chủ, đúng luật, an toàn, tiết kiệm. Từ trung tuần tháng 4, các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đã chủ động xây dựng các phương án sẵn sàng chiến đấu, tổ chức luyện tập các phương án bảo vệ an toàn doanh trại, kho tàng nơi đóng quân; phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an xây dựng và triển khai kế hoạch bảo vệ an toàn tuyệt đối cuộc bầu cử, nhất là vào những thời điểm quan trọng trên các địa bàn trọng yếu và tại các điểm bỏ phiếu, bảo đảm vừa thực hiện tốt nhiệm vụ bầu cử, vừa bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19 và không để ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Các cơ quan, đơn vị quân đội cũng làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, cổ động về cuộc bầu cử, gắn với thực hiện có hiệu quả Phong trào Thi đua Quyết thắng trong toàn quân, thiết thực lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử ĐBQH Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Thường xuyên nắm chắc tình hình địa bàn, dư luận xã hội, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; chủ động đấu tranh làm thất bại âm mưu, hành động phá hoại cuộc bầu cử của các thế lực thù địch…

Chuẩn bị cho hội nghị hiệp thương lần thứ 3, các cơ quan, đơn vị có người được giới thiệu ra ứng cử ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp cũng đã chủ động phối hợp với ban thường trực ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã (nơi người được giới thiệu ứng cử của cơ quan, đơn vị thường trú hoặc tạm trú) để tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú. Các ứng cử viên là cán bộ quân đội đều được cử tri nơi cư trú tín nhiệm rất cao. Các đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị và nhiều đồng chí lãnh đạo cấp quân khu, tổng cục đạt tín nhiệm tuyệt đối (100%).

Quân đội thành lập khu vực bỏ phiếu riêng

Theo quy định của Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND, các đơn vị quân đội được thành lập khu vực bỏ phiếu riêng. Những đơn vị đóng quân gần nhau có thể phối hợp thành lập chung một khu vực bỏ phiếu, lấy đơn vị có số cử tri nhiều hơn làm điểm bỏ phiếu chung.

Theo Nghị quyết số 1185/NQ-UBTVQH14 ngày 11.1.2021 của UBTVQH về dự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần ĐBQH Khóa XV, số lượng đại biểu quân đội ở các cơ quan trung ương là 13 đồng chí; số lượng đại biểu quân đội ở địa phương theo cơ cấu định hướng là 14 đồng chí. Bên cạnh đó, 6 đồng chí cán bộ quân đội được UBTVQH giới thiệu bầu đại biểu chuyên trách, cơ cấu giữ các chức danh của Quốc hội Khóa XV. Tổng số đại biểu quân đội được cơ cấu bầu vào Quốc hội Khóa XV là 33 đồng chí.

Những đơn vị không đủ điều kiện lập khu vực bỏ phiếu riêng thì tham gia bỏ phiếu chung với Nhân dân địa phương nơi đóng quân. Những đơn vị do điều kiện đóng quân đặc biệt khó khăn như đóng quân ở hải đảo, đồn biên phòng xa, trạm radar ở trên đỉnh núi… chủ động liên hệ, phối hợp với ủy ban bầu cử địa phương nơi đóng quân để đề nghị cho đơn vị được bầu cử sớm theo quy định.

Đợt Bầu cử ĐBQH Khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, quân đội có 51 đơn vị đóng quân ở 10 tỉnh đã được Hội đồng Bầu cử Quốc gia nhất trí cho bầu cử sớm. Toàn quân đã thành lập 913 tổ bầu cử tại 913 khu vực bỏ phiếu. Còn 2.398 đơn vị không đủ điều kiện thành lập khu vực bỏ phiếu riêng đã tham gia bỏ phiếu chung với Nhân dân trên địa bàn đóng quân.

Đơn cử, huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa gồm 1 thị trấn và hai xã đảo là: thị trấn Trường Sa, xã Song Tử Tây, xã Sinh Tồn. Tại huyện đảo Trường Sa, các đơn vị quân đội sẽ bỏ phiếu chung với nhân dân trên địa bàn đóng quân. Do điều kiện biển đảo xa đất liền, cử tri ở tại nhiều điểm đảo nên mới đây, Ủy ban Bầu cử tỉnh Khánh Hòa đã xin ý kiến Hội đồng Bầu cử quốc gia để tổ chức bầu cử sớm hơn 1 tuần so với quy định.

Theo đó, Ủy ban Bầu cử tỉnh Khánh Hòa đề nghị được tổ chức bầu cử sớm tại các khu vực bỏ phiếu ở các điểm đảo thuộc thị trấn Trường Sa, các xã: Sinh Tồn, Song Tử Tây vào ngày 16.5.2021. Riêng khu vực bỏ phiếu thuộc đảo Trường Sa Lớn (thị trấn Trường Sa) và các khu vực bỏ phiếu còn lại thuộc huyện Trường Sa vẫn tiến hành bầu cử theo đúng thời gian quy định vào ngày 23.5 nhằm thực hiện cầu truyền hình trực tiếp về công tác bầu cử tại Trường Sa.

Ông Nguyễn Tấn Tuân, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Khánh Hòa cho biết, ông cùng đoàn công tác của tỉnh vừa ra thăm và kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử ĐBQH Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại thị trấn Trường Sa. Công tác chuẩn bị bầu cử ở huyện đảo được chuẩn bị chu đáo. Huyện đang tổ chức hiệp thương lần thứ 3 giới thiệu người ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp khóa mới, niêm yết danh sách cử tri tại trụ sở UBND thị trấn Trường Sa và 2 xã đảo. Ngư dân đánh bắt dài ngày sẽ bỏ phiếu bầu cử tại Trường Sa theo diện cử tri vãng lai. Trước bầu cử 24 giờ, nếu ngư dân đánh bắt quanh khu vực huyện đảo Trường Sa đăng ký thì UBND các cấp có trách nhiệm lập danh sách cử tri để bà con thực hiện quyền bầu cử – ông Tuân thông tin thêm. Theo kế hoạch, sau khi cử tri bầu cử xong, ủy ban bầu cử các xã, thị trấn sẽ lập biên bản, niêm phong thùng phiếu và bàn giao cho Ủy ban Bầu cử huyện Trường Sa.